Overzicht

Rust en zekerheid dankzij de Wlz

1 maart 2021

Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid hebben sinds 1 januari 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor Kwintes betekent dat een grote verandering, ruim 750 cliënten vallen in plaats van onder de Wmo voortaan onder de Wlz. Edwin Koolhaas, adviseur zorg bij Kwintes, vertelt wat dit betekent voor cliënten, samenwerkingspartners en Kwintes zelf.

Voor mensen die langdurig behoefte hebben aan dagelijkse zorg en begeleiding vanwege hun psychische kwetsbaarheid is vanaf 2021 de Wlz opengesteld. ‘We bieden deze groep zogenaamd GGZ Wonen vanuit modulaire financiering. Dat betekent dat we zelf niet behandelen, maar wel het wonen, de begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding aanbieden’, vertelt Edwin.

Van Wmo naar Wlz

Met de Wlz-financiering voor mensen met langdurige psychische problematiek, is de periode van vóór de Wmo in zekere zin teruggekeerd. Toen viel deze groep namelijk onder de AWBZ en kreeg langdurige beschikkingen. Sinds de introductie van de Wmo in 2015 bepalen gemeentes jaarlijks of een cliënt nog recht heeft op zorg, daarmee is de financiering tijdelijk. Met de introductie van de Wlz krijgen cliënten weer langdurige indicaties terug, nu vanuit het Rijk.’

Grondige voorbereiding

De overgang naar de Wlz is een ingrijpende verandering waar Kwintes zich ruim een jaar op voorbereidde. ‘Met hulp van trainingen en een duidelijk handboek is een strakke aanvraagprocedure gevolgd waarbij cliënten ondersteund door onze lokale teams van begeleiders de aanvragen invulden. Bovenregionale intaketeams beoordeelden die aanvragen weer voordat ze naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) doorgestuurd werden. Dat was een flinke klus voor alle betrokkenen. We hebben een jaar lang gemiddeld twee aanvragen per dag ingediend. Dankzij deze gecoördineerde aanpak zijn vrijwel al onze aanvragen goedgekeurd.’

Van tijdelijk naar langdurig

Zo’n 750 van de 8.600 cliënten van Kwintes worden sinds begin dit jaar gefinancierd vanuit de Wlz. ‘Zij wonen allemaal in een beschermde woonvorm. Al onderzoeken we nu ook of een aantal cliënten die ambulante zorg krijgen in aanmerking komen’, vertelt Edwin. ‘Dit is voor gemeenten een grote verandering, omdat een deel van de Wmo-financiering wegvalt, die voor langdurige psychiatrische zorg bestemd was. Ook voor cliënten is de verandering groot. Zij krijgen niet meer jaarlijks een gemeenteteam over de vloer voor een herbeoordeling van hun beschikking, maar krijgen een indicatie voor het leven. Alleen als hun zorgvraag verandert, beoordeelt het CIZ die weer opnieuw. Ze zijn dus na aanmelding onder de Wlz verzekerd van financiering. En dat geeft rust en zekerheid.’

Samenhangende zorg

De grootste positieve verandering voor cliënten én Kwintes op de langere termijn is dat begeleiders en behandelaars met de komst van de Wlz veel meer met elkaar afstemmen. ‘Onder de Wlz hebben wij de regierol. Dat betekent dat wij samen met behandelaars per cliënt een integraal zorgplan opstellen. Daarvoor organiseren we jaarlijks meerdere multidisciplinaire overleggen tussen bijvoorbeeld psychiater, huisarts en fysiotherapeut.’

Overgangsjaar 2021

De samenwerking met partners ontwikkelen we nu landelijk met brancheorganisaties Valente en GGZ Nederland. De samenwerkingsovereenkomsten die daaruit komen, stemmen we in de loop van dit jaar af met partners als Altrecht en GGz Centraal. En in de regio sluiten zorgmanagers vervolgens overeenkomsten met lokale GGZ-behandelpartijen. Daarnaast krijgen we dit jaar ook met zorgkantoren te maken, de uitvoeringsorganen namens de Wlz die contracten sluiten met zorginstellingen. Edwin: ‘We kiezen voor deze aanpak om eenheid en kwaliteit in al onze zorg te waarborgen. Hiermee is 2021 ons overgangsjaar.’