Overzicht

Samen Sterk: samen bouwen aan je netwerk

1 november 2021

Hulp bij het verhuizen, de tuin winterklaar maken of een kopje koffiedrinken – drie dingen waar je een goede buur of vriend goed voor kunt gebruiken. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak een klein vangnet, maar wel behoefte aan steun. Met Samen Sterk breiden ze hun netwerk uit.

Elke week of eens in de twee weken is het vaste prik. Zo’n acht tot tien mensen verzamelen zich bij Samen Sterk om samen een kop koffie te drinken, te wandelen of muziek te maken. Maar net wat de deelnemers zelf leuk vinden en aan interesses delen. Inmiddels organiseert Kwintes zeven van deze groepen met mensen die gemeenten anders niet zo makkelijk zouden bereiken, omdat de stap naar een buurtcentrum of inloophuis groot is. Liesbeth Kuijper, projectleider bij Kwintes, vertelt: ‘Mensen met psychische kwetsbaarheden hebben vaak een schraal netwerk uit te breiden. Bij Samen Sterk ondersteunen ze elkaar.’

Bouwen aan een band

Een vertrouwensband opbouwen heeft tijd nodig. ‘Daar krijgen mensen alle ruimte voor’, vertelt Liesbeth. ‘Een deelnemer in Stichtse Vecht is bijvoorbeeld gek op wandelen, maar vond het spannend om iets over zijn hobby te vertellen. Wat hij wel wilde, was een speciale wandelroute samenstellen voor de andere deelnemers. Zelf liep hij ook mee met de wandeling, maar op afstand. Zo raakt hij steeds meer thuis in het netwerk.’

Het ‘jongste’ netwerk is onlangs gestart in de gemeente Bunschoten. Het langst bestaat Samen Sterk in Stichtse Vecht. Dit netwerk groeide zelfs uit tot een hechte club. ‘Inmiddels kun je het wel een vriendengroep noemen, die ook buiten de bijeenkomsten om samen dingen doet. Een biertje drinken, elkaar verhuizen. Dat zien we graag, dat deelnemers ook buiten de bijeenkomsten contact hebben’, zegt Liesbeth.

Samen met de buurt

Alle netwerken hebben een eigen coach. In Hilversum leidt Kwintes Samen Sterk op verzoek van de gemeente samen met een welzijnsorganisatie. De coach houdt ook een vinger aan de pols. Komt een deelnemer niet opdagen bij een bijeenkomst, dan checkt de coach wat er aan de hand is. Liesbeth: ‘We proberen er ook altijd een goede buur bij te betrekken. Iemand die net wat extra’s kan bieden. Tijdens de coronacrisis ging de taalles van twee Iraanse vrouwen bijvoorbeeld niet door. Een voormalig docent Nederlands uit de buurt nam die toen over. De buur krijgt extra begeleiding van de netwerkcoach, zodat hij of zij niet te veel hooi op zijn vork neemt. En om te voorkomen dat deze persoon in de rol van hulpverlener stapt.’

Monique: ‘Ik ben bij Samen Sterk gegaan voor de gezelligheid. Ik kwam in een nieuwe buurt wonen en wilde graag mijn buren leren kennen. De groep bestaat al twee jaar, met een pauze door de coronacrisis. Nu pakken we het weer op. We drinken vooral samen koffie en kletsen, gezellig vind ik dat. Helaas wordt de groep wel steeds kleiner. Dus ik hoop dat er snel weer mensen bijkomen.’

Opbouwen of afschalen

Het doel van Samen Sterk is om mensen minder afhankelijk te maken van professionele zorg doordat ze een netwerk in hun eigen omgeving opbouwen. ‘We zien in netwerken dat dit gebeurt’, zegt Liesbeth. ‘In een van de groepen kon de persoonlijk begeleider het individuele contact terugbrengen van wekelijks naar eens in de drie weken. Soms is juist het tegenovergestelde het geval, en merkt een coach dat mensen meer ondersteuning nodig hebben. Of meer baat hebben bij een maatje. Dan verwijzen we ze door. De lijntjes met zorg- en welzijnsorganisaties zijn kort.’

Eigen kleur

Het krachtige aan Samen Sterk vindt Liesbeth de flexibiliteit van het project. Gemeenten kunnen het makkelijk aanpassen naar wat bij hen speelt. ‘In Hilversum wordt het netwerk meer ingezet voor kwetsbare mensen die moeilijk te bereiken zijn door reguliere zorgaanbieders en in Baarn voor het bestrijden van eenzaamheid. Dat geldt ook voor de bekostiging; de ene gemeente bekostigt Samen Sterk met een beschikking, de ander verleent subsidie of werkt met indicaties. Zo geeft elke regio er zijn eigen invulling aan.’