Overzicht

Samenwerking Gouda voor een inclusieve wijk

16 september 2019

De gemeente Gouda wil graag dat nieuwbouwwijk Westergouwe een inclusieve wijk wordt en blijft. Een leefbare wijk waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen. De gemeente heeft zich daarom met een aantal samenwerkingspartners waaronder Kwintes aangesloten bij het landelijke innovatieprogramma ‘Langer thuis – de Inclusieve wijk’.

Onder de naam Gebiedscoalitie Westergouwe werken een aantal organisaties waaronder Kwintes samen aan de ambitie om de inclusieve wijk te bewerkstelligen. Maandag 9 september hebben deze partijen deze ambitie ondertekend.

Waarom Westergouwe?
In Westergouwe komen uiteindelijk ruim 10.000 mensen te wonen. De wijk wordt dan ongeveer net zo groot als Goverwelle. Keuzes in de inrichting van de openbare ruimte hebben invloed op de sociale kant van de wijk. Zijn er plekken in de buurt waar je elkaar kunt ontmoeten, zijn de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk? Is er een gevarieerd woningaanbod? Omdat de wijk nog in opbouw is, is dit het moment om te leren van goede voorbeelden in het land en deze kennis te benutten voor de wijk Westergouwe.

Innovatieprogramma ‘de Inclusieve wijk’
Het landelijke innovatieprogramma wordt begeleid door organisatie Platform 31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het G40 stedennetwerk. In totaal zijn er 24 gemeenten aangesloten. Het programma loopt tot eind 2020. Gouda is met de nieuwbouwwijk Westergouwe na een selectieprocedure toegelaten tot het innovatieprogramma.