Overzicht

Door samenwerking meer mogelijk voor iedereen

9 februari 2018
Kwintes favicon en social media logo

Dinsdag aanstaande bekrachtigen vijf partijen in Midden- Holland hun bijzondere samenwerking op het gebied van Herstel & Participatie, in bijzijn van wethouder Corine Dijkstra (Gouda), Lavinja Sleeuwenhoek (Krimpenerwaard), Jannette Nieboer (Waddinxveen) en Laura Leijendekkers (Bodegraven-Reeuwijk). Het evenement vindt plaats in het Huis van de Stad te Gouda.

Iedere burger kan kiezen

Deze bekrachtiging krijgt vorm door de ondertekening van een convenant. De vijf
partijen, te weten Kwintes, KernKracht, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen en het Leger des Heils, spreken af dat al hun activiteiten op het gebied van herstel en participatie voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de activiteit organiseert.
Iedere burger in de regio Midden-Holland die ondersteuning wil op het gebied van
herstel en participatie kan op een eenvoudige manier het totale aanbod bekijken en iets kiezen dat bij hem of haar past. Dit vereist een samenwerking die de partijen dwingt over hun eigen grenzen heen te kijken.

Bijzonder is dat cliëntenorganisatie KernKracht de lead heeft. Deze stichting levert dan ook de projectleider, Marrig van der Werf. Van der Werf: ‘We willen ondersteuning voor burgers zo laagdrempelig en zo breed mogelijk maken.
Het maakt voor mensen vaak helemaal niet uit wie de activiteit organiseert. Het gaat erom dat zij iets kunnen doen wat bij hen past, waar ze zich prettig bij voelen en waarmee ze geholpen zijn.’

Deel voelen van maatschappij

Activiteiten op het gebied van herstel en participatie kunnen heel divers zijn, zoals
deelnemen aan lotgenotengroepen, vrijwilligerswerk doen dat bij je past, het leren
werken met eigen ervaringen als ervaringscoach of andere activiteiten die de
empowerment van de deelnemers vergroten. Dat deze activiteiten werken is onbetwist. Het gebeurt regelmatig dat mensen na vrijwilligerswerk te hebben gedaan een studie oppakken of weer betaald aan het werk gaan. Dit is ook de route die diverse betrokkenen bij dit project doorliepen. Van der Werf: ’En dat is heel mooi, maar geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat mensen weer beter in hun vel komen te zitten en dat ze zich weer deel voelen van de maatschappij.’

De directeuren van de vijf partijen zullen het convenant ondertekenen, in bijzijn van wethouder Dijkstra, Sleeuwenhoek, Nieboer en Leijendekkers.