Overzicht

Smart rapporteren; een nieuwe innovatie bij Kwintes

31 mei 2021

Kwintes onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van smart rapporteren. Deze innovatie is vorig jaar uit meerdere ingezonden ideeën door medewerkers gekozen om nader te onderzoeken.

Van idee naar Innovatie

Het ingebrachte idee is een app waarmee de ambulant begeleider tussen de cliëntbezoeken door rapportages inspreekt op de smartphone. Op dit moment legt de ambulant begeleider overdag cliëntbezoeken af en aan het eind van de werkdag worden de bezoeken uitgewerkt in rapportages in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit kost veel tijd. In een projectgroep met onder andere  Xavier Dabekaussen (team ambulant Utrecht en inbrenger van het idee) en Madelon Zijffers (team ambulant 1 Zeist), is dit idee verder uitgewerkt. Xavier: ‘Februari 2020 heb ik het idee aangedragen bij het Innovatielab en tot mijn verbazing werd dit gekozen. Als ambulant medewerker zijn je dagen goed gevuld en sommige details over cliëntbezoeken verlies je voordat je ze aan het einde van de dag in het ECD zet. Het idee is om het schriftelijk rapporteren te versnellen door het in te spreken op je mobiel waarbij een app het dan omzet naar tekst.’

Samenwerking

Het project wordt in nauwe samenwerking met Attendi uitgevoerd. Zij hebben een technologie ontwikkeld voor spraakgestuurd rapporteren, die momenteel ook in een aantal ziekenhuizen gebruikt wordt. Speciaal voor Kwintes hebben zij deze technologie aangepast zodat deze ook ingezet kan worden voor onze medewerkers. Hiervoor werd bijvoorbeeld de woordenlijst aangepast.

Projectgroep

Tijdens het innovatietraject zoekt de ingestelde projectgroep, samen met een aantal begeleiders van team ambulant 1 Zeist en team ambulant Utrecht uit of spraakgestuurd rapporteren invloed heeft op de tijd die je kwijt bent aan het rapporteren en de nauwkeurigheid van de rapportages. Ook onderzoeken we of tussendoor rapporteren ook helpt de gesprekken met de cliënt sneller of beter te verwerken. Madelon: ’Het mooie van dit systeem is, dat je gerichter rapporteert. Je creëert ook ruimte in je hoofd zodat je beter schakelt tussen twee huisbezoeken in. Het leuke is, dat we mogen meedenken en bepalen hoe iets eruit gaat zien. Zo past het echt bij ons, de hulpverleners.’ aldus Madelon.

Enthousiast

Zoals bij elke innovatie die we onderzoeken, is het niet zeker of het idee daadwerkelijk gebruikt gaat worden binnen Kwintes.  Wel is duidelijk dat de leden van de projectgroep erg enthousiast zijn. ‘Ik had nooit verwacht dat we zo ver zouden komen als we nu al zijn.’, zegt Xavier.  ‘Het lijkt erop dat met de nodige input we een hele mooie tool in handen hebben die het werk van alle ambulante medewerkers makkelijker kan gaan maken.’

Lees hier het artikel dat samenwerkingspartner Attendi schreef over deze innovatie.