Overzicht

Cultuursensitieve woonbegeleiding jongvolwassenen

15 juni 2017

Start Cultuursensitieve woonbegeleiding voor jongvolwassenen in Veenendaal

De deelnemende jongvolwassenen huren een appartement van Kwintes. De voorwaarde is dat ze begeleiding en budgetbeheer ontvangen van Kwintes én EFM. De deelnemers leren vaardigheden als: hoe ga je om met geld? Hoe krijg je werk? En hoe ga je om met buren? Ze maken een persoonlijke ontwikkeling door en krijgen meer vaardigheden om in de toekomst een zelfstandig leven op te bouwen. Na één tot twee jaar stromen ze door naar zelfstandig wonen met of zonder begeleiding aan huis, of naar een andere geschikte woonplek.

 Bouwen aan de toekomst

“Ik heb twee begeleiders bij wie ik altijd terecht kan”, vertelt een deelnemer aan de pilot. “Ik weet dat zij hun best voor mij doen. Dat geeft mij hoop en rust in mijn hoofd. Ik wil heel graag een goede toekomst opbouwen. Zij helpen mij met het oplossen van oud zeer, zodat ik mij kan concentreren op de toekomst. Ik wil graag dat alles zo snel mogelijk opgelost wordt en als het niet lukt, raak ik gefrustreerd. Ik leer nu om door te bijten. Het leven bestaat uit vallen en opstaan. Het belangrijkste is om steeds op te staan en door te blijven gaan. Mijn coaches helpen mij om rustig te blijven en om mijn doel voor ogen te hebben. Zij respecteren mijn wensen en dat is een leuke en fijne samenwerking.”

Wie kan er mee doen?

De pilot is er voor jongvolwassenen die:

  • een migrantenachtergrond en psychiatrische kwetsbaarheden hebben;
  • geen stabiel dak boven hun hoofd hebben (met ‘verborgen’ dakloosheid, omdat zij hoppen van logeer- naar logeeradres);
  • te zwaar drukken op het eigen netwerk (ouders/ andere familieleden);
  • een beschikking vanuit de Wmo hebben.

Goed duo

De begeleiding vindt plaats in duo-schap. Je krijgt als deelnemer een begeleider van EFM (Effectief, Flexibel en Maatwerk Support Team) en een begeleider van Kwintes. EFM heeft de kennis van aansluiting en verbinding met jongvolwassenen van andere culturen. Hierdoor worden deuren bij deelnemers en hun familie makkelijker geopend. Kwintes heeft faciliteiten en expertise op het gebied van psychiatrische kwetsbaarheden, gedrag en wonen. De begeleiders trekken samen op om de juiste begeleiding aan de jongvolwassene te bieden. Waar nodig zijn ook andere partners betrokken, zoals de gemeente Veenendaal, Woningbouwvereniging Patrimonium, Jellinek of behandelorganisaties. De pilot loopt twee jaar. Na uitstroom van de eerste twee jongvolwassenen vindt een evaluatie plaats.

Aanmelden of vragen?

Wilt u uzelf of kind aanmelden of wilt u meer informatie over Cultuursensitieve woonbegeleiding in Veenendaal, bel of mail dan naar de Voordeur van Kwintes, 0800 866 73 38 of voordeuroost@kwintes.nl.