Overzicht

Themabijeenkomst: Meer begrip voor mensen met sociale kwetsbaarheid

19 juli 2018

Bent u betrokken bij het leven van iemand met een sociale kwetsbaarheid? Op 20 september is er een gratis themabijeenkomst voor familie en naasten van mensen met een sociale kwetsbaarheid e/o chronische psychiatrische aandoening. Kwintes, GGZ Centraal, MEE, Leger des Heils Eemland en gemeente Soest nodigen u uit voor deze bijeenkomst. Aan de orde komen vragen als: Hoe ga je hier als mantelzorger, naaste of familielid mee om? Welke tips hebben we voor elkaar? Hoe is werk, activering voor degene voor wie u zorgt georganiseerd?

Ook vertonen we de documentaire ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’. De hoofdpersoon Maarten laat ons zien in deze film hoe zijn leven met schizofrenie er uitziet. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen.

Datum: 20 september 2018, van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie Stichting Balans grote zaal, Smitsweg 311 te Soest

Interesse? Aanmelden kan via uw contactpersoon van uw sociaalteam, Kwintes, GGZ centraal,MEE, Leger des Heils, via steunpuntmantelzorg@soest.nl of 035 – 6093142