Overzicht

Tom in de buurt zoekt leden RvC

19 mei 2022

Tom in de buurt is een samenwerkingsverband tussen Gemiva SVG Groep, WMO Maatwerk, Kwintes, Kwadraad, De Binnenvest en ActiVite. Tom staat voor: Talent, Ondersteuning en Meedoen. De organisatie zoekt een voorzitter en 2 leden Raad van Commissarissen.

De organisatie is toegerust met expertise op het gebied van LVB, ouderenzorg, GGZ, maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk en BW.

Tom in de buurt is sinds begin 2022 actief in de uitvoering van de aanbesteding Dichtbij in de Rijnstreek (kenmerk 358445 + NX 170803), voortbouwend op de organisatie die al sinds 2015 werkt voor de Rijnstreek. Het gaat daarbij om het geven van informatie en advies aan inwoners binnen het sociaal domein, het organiseren van de toegang tot maatwerkvoorzieningen in de Rijnstreek en het bieden van ondersteuning aan de inwoners van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Met de uitbreiding van werkzaamheden is Tom in de buurt dé Wmo-organisatie in de Rijnstreek.

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) moet aansluiten bij de visie van de organisatie:

We zien de mens als geheel, in interactie met de omgeving. We vormen met de klanten, hun naasten en onze ketenpartners een netwerk rond de hulpvraag. Hierbij neemt de klant waar mogelijk zelf de regie. Indien nodig nemen wij tijdelijk de regie over, maar altijd met als doel om dit weer over te dragen. De ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid (PG). In plaats van aandoeningen of problemen staat het welzijn en het leiden van een zinvol leven centraal. Voelen mensen zich gelukkig en kunnen zij zichzelf goed redden? Zijn ze verbonden met de omgeving om hen heen of zijn ze juist eenzaam? Het gaat erom dat mensen zich gezond voelen en een voor hen betekenisvol leven leiden.

Bekijk hier het volledige functieprofiel. 

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit of Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.