Overzicht

Uit Volkskrant: ‘GGZ voor thuiswonenden moet beter’

26 juni 2018

Vandaag in de Volkskrant: ‘Ggz voor thuiswonende patiënten moet beter’

De ambulante geestelijke gezondheidszorg komt onder verscherpt toezicht te staan. Hoofdinspecteur Korrie Louwes mist cruciale afstemming en achtervang.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) intensiveert haar toezicht op de ambulante geestelijke gezondheidszorg. De opbouw van deze ggz voor zo’n 200 duizend thuiswonende chronische psychiatrische patiënten is achtergebleven bij de stijgende behoefte, na de afbouw van het aantal bedden in instellingen. ‘De inspectie maakt zich grote zorgen over de risico’s op bijvoorbeeld terugval voor de kwetsbare mensen die deze zorg nodig hebben’, zegt hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg Korrie Louwes van de IGJ, die hier dinsdag een rapportage over publiceert.
Bron: Volkskrant, 26 juni. Lees hier het artikel online. 

Kwintes en ambulante begeleiding

Gewoon Thuis van Kwintes sluit aan bij de vraag om ambulante begeleiding. Mét aandacht voor goede achtervang en een sociaal netwerk. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige omgeving in de thuissituatie en het vinden van eigen regie. Gewoon Thuis biedt begeleiding binnen en buiten kantooruren in de thuissituatie en maakt daarbij gebruik van beeldbellen en zorg op afstand. Het creëren van een steunsysteem of informeel netwerk maakt altijd onderdeel uit van de begeleiding.

Lees hier meer over de aanpak Gewoon Thuis.