Overzicht

Beschermd wonen voor jongvolwassenen: Transitie naar volwassenheid

3 juli 2020

Sinds enkele jaren biedt zorgorganisatie Kwintes een geïntegreerd programma van wonen, begeleiding en behandeling voor jongvolwassenen met een psychiatrische diagnose: Locus. Om beter inzichtelijk te krijgen wat dit programma maatschappelijk oplevert heeft Kwintes een maatschappelijke businesscase laten verrichten. Daarnaast is in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) een onderzoek gestart om specialistisch beschermd wonen voor jongvolwassenen te onderbouwen en een modelgetrouwheidsinstrument te ontwikkelen.

 

Alles onder één dak

Een aanbod zoals Kwintes met Locus biedt, is een unieke aanpak in Nederland. Alles wat de jongeren nodig hebben bevindt zich onder één dak. Dat betekent korte lijnen binnen een klein team van begeleiders en behandelaren: overzichtelijk en vertrouwd dichtbij, zodat jongeren eigen regie leren nemen. Nergens anders wordt behandeling met begeleiding en wonen zo gecombineerd voor jongvolwassenen. Terwijl er diverse positieve effecten zijn. De doelgroep ervaart een verbetering in gezondheid, dagelijks functioneren en participatie aan onderwijs en werk. Door de integratie hebben begeleiding én behandeling meer resultaat.

Uitkomsten maatschappelijke businesscase

Locus ondersteunt deelnemers om zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Dat heeft grote impact op het sociaal domein: de periode in beschermd wonen wordt verkort, er wordt minder beroep gedaan op de GGZ door voorkomen van crisisopnames en langdurige GGZ trajecten,  participatie in scholing en arbeid neemt toe, bijstandsuitkeringen worden voorkomen,  twintig procent van de jongeren doet minder beroep op verslavingszorg. De kosteneffectiviteit komt tot een verwacht maatschappelijk rendement van 3,03 euro per geïnvesteerde euro. Ruim 300 procent dus.

 ‘Ik heb al 14 jaar therapie en ik kon er nooit wat mee. Nu ik hier woon snap ik ineens wat ze me toen wilden leren. Het lijk wel alsof ik na een lange vlucht een veilige landingsbaan heb gevonden.’ Lindy, deelnemer Locus.

Persoonlijke groei

Door persoonlijke begeleiding en behandeling in hetzelfde huis, leren Locus deelnemers hun eigen situatie te begrijpen en ervaren zij meer regie op hun leven. Door middel van diverse therapievormen leren de jongeren beter omgaan met bijvoorbeeld trauma’s, depressies, angsten of agressie-regulatieproblemen. Locus biedt behandeling ‘in vivo’, waardoor het alledaagse leven een continue leeromgeving is. Het vertrouwen in eigen kunnen en een betekenisvolle toekomst groeit.

Vervolgonderzoek

Om meer kennis op te bouwen over werkzame factoren in het beschermd wonen voor jongvolwassenen, én om het aanbod te innoveren is Kwintes in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) een onderzoek gestart. De doelstellingen zijn innovatie, borging en betere, duurzame resultaten. In samenwerking met het veld, ervaringsdeskundigen, branchevereniging Valente, kennisinstituten en experts wordt een kwaliteitsmodel voor beschermd wonen voor jongvolwassenen ontwikkeld.

Meedenken over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over dit onderzoek óf meedenken over de doorontwikkeling van beschermd wonen voor jongvolwassenen? Neem contact op met Marieke Bruggemann, GZ psycholoog bij Kwintes en onderzoeker Tranzo, mail: marieke.bruggemann@kwintes.nl