Overzicht

Vernieuwing beschermd wonen ‘Gewoon Thuis’

22 januari 2018

Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt.

`Gewoon thuis’ heet de Goudse aanpak. Margo Hondebrink, gebiedsmanager bij Kwintes en Judith Willemen, projectleider bij de gemeente Gouda vertellen er uitgebreid over in een dubbelinterview. De kern is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid wonen in de wijk. Zorg en begeleiding zijn 24 uur beschikbaar en cliënten kunnen ergens terecht kunnen als het plotseling slechter gaat. Cliënten zijn vanaf de eerste stap betrokken geweest bij het opzetten van de aanpak.

Gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties

Samenwerking tussen gemeenten, zorgorganisaties en met de woningcorporaties is essentieel in `Gewoon thuis`. De woningcorporaties zorgen voor huisvesting, zij hebben intensief contact met de begeleiders van cliënten. Zorgorganisaties kunnen door samen te werken 24-uurs bereikbaarheid waarborgen. In de samenwerking tussen gemeenten en zorgorganisaties staat vertrouwen voorop. Zorgorganisatie bieden de zorg die nodig is en kunnen de uren declareren.

Financiële afspraken in de regio

De gemeenten in Midden-Holland lopen al vooruit op de voorgenomen herverdeling van de middelen voor beschermd wonen. Vanuit het budget beschermd wonen betaalt de centrumgemeente Gouda enkel de bedden. Alle overige intensief specialistische zorg die in de wijk, of vanuit een kleinschalig wooninitiatief, wordt geboden aan inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid wordt lokaal geïndiceerd en betaald, inclusief de overbruggingszorg. Deze kosten worden (vanuit budget beschermd wonen) vergoed. Zo leren alle  gemeenten de doelgroep kennen.

Lees hier het praktijkvoorbeeld van VNG over ‘Gewoon Thuis’

Bron: VNG, EZPress 18-01-2018