Overzicht

Werelddag tegen Mensenhandel

30 juli 2021

Vandaag, vrijdag 30 juli, is het Werelddag tegen Mensenhandel. Chavelli werkt bij team begeleiding en opvang bij huiselijk geweld. Zij begeleidt ook slachtoffers van mensenhandel. Hoogtijd om Chavelli aan het woord te laten over wat zij doet!

Wat is mensenhandel precies?

Onder mensenhandel verstaan we het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Een hele mond vol. Mensenhandel is iets wat gewoon niet hoort maar helaas nog steeds gebeurt. Over de hele wereld en veel dichterbij dan je denkt. Denk daarbij aan seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen bedelarij en gedwongen orgaanverwijdering.

Welke hulp biedt het team begeleiding en opvang bij huiselijk geweld aan slachtoffers van mensenhandel?

Ons team biedt ondersteuning aan alle 18+ slachtoffers van mensenhandel en hun eventuele kinderen. Bijvoorbeeld door een tijdelijk noodbed te bieden, hen zelf te begeleiden op onze 2 officiële plekken voor slachtoffers van mensenhandel, of hen een plek zoeken elders in het land.

Wij hebben twee plekken voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel. We bieden hier begeleiding aan op alle levensgebieden waarbij het zwaartepunt ligt op het psychische en juridische vlak. Wij begeleiden mensen op maat en sluiten zoveel mogelijk aan bij de cultuur waar iemand vandaan komt waarbij speciale aandacht hebben voor trauma.

Kan iedereen zich bij aanmelden als hij/zij denkt dat er sprake van is van mensenhandel?

Mensen mogen altijd bij ons advies vragen en aanmelden. Aan de hand daarvan kijken we of wij de geschikte partij zijn om hulp te bieden of dat een andere organisatie beter aansluit. Wij zoeken altijd binnen ons eigen netwerk door het hele land wie dat kan zijn en begeleiden iemand daar helemaal naar toe, tot diegene is aangekomen bij de juiste organisatie.

Veiligheid staat altijd voorop. Naast advies en toeleiden naar zorg, denken we actief mee over de veiligheid en handelen direct in onveilige situaties.

Heb je vermoedens van mensenhandel? Neem dan contact op met de politie. Wil je advies? Bel dan met ons team:  Kwintes team begeleiding en opvang bij huiselijk geweld 033- 467 2154.