Overzicht

Werkbezoek in Doorn en De Bilt

16 januari 2020
De bestuurder van Kwintes, Ineke van Hooff, gaat elke maand op bezoek bij een locatie. Deze maand was dat de beschermd woonlocatie aan de Sitiolaan in Doorn en de locatie Windehof in Bilthoven.

Sitiolaan

Tijdens het werkbezoek bij de Sitiolaan sprak Ineke met de begeleiders en bewoners en ook met ambulante begeleiders en collega’s van de inlooplocatie. Er zijn verschillende thema’s aan de orde geweest. Onder andere GGZ-zorg voor ouder wordende bewoners; er is behoefte aan een combi van GGZ en verpleegzorg. We vertelden dat het enkele bewoners na jaren van zelfverwaarlozing en zorgmijding weer is gelukt om de zelfzorg te verbeteren. We spraken over de goede samenwerking met gemeente en sociale dorpsteams en dat we korte lijntjes hebben met het interventieteam waardoor we snel ingeschakeld worden bij bemoeizorgvragen. De successen die gedeeld werden zijn onder andere de huisuitzettingen die voorkomen konden worden, bemiddeling bij conflicten in de buurt, het beperken van overlast, het op orde brengen van financiën en het toe leiden naar noodzakelijke behandeling. De bewoners gaven aan zeer tevreden te zijn over Kwintes.

Windehof

Op Windehof was er veel aandacht voor de autisme locatie en autisme vriendelijke zorg. Behalve met (ambulante) begeleiders en bewoners ging Ineke ook in gesprek met een projectleider van Gewoon Thuis en Wijck Wonen. We vertelden dat sommige mensen klaar zijn om door te stromen naar beschermd thuis. Het knelpunt is dat er geen woningen beschikbaar zijn.

Ook vertelden we dat we een project Wijckwonen in de Bilt in voorbereiding hebben. Dit project stagneert momenteel in verband met bezwaren vanuit de buurt. Bijzonder jammer omdat het ook op angst en vooroordelen is gebaseerd. We vinden het daarom belangrijk dat cliënten zelf zichtbaar worden en hun verhaal kunnen doen.

Vanuit cliënten werd het belang van medezeggenschap naar voren gebracht. Zij willen graag betrokken zijn bij aanname van nieuwe collega’s. Ook gaven zij aan dat stagiaires en vrijwilligers van groot belang zijn. Zo hebben we een vrijwilliger die samen met cliënten de moestuin bijhoudt. Hieruit wordt zomers wekelijks gegeten. Het is belangrijk dat we zuinig zijn op vrijwilligers, hen waardering geven bijvoorbeeld door hen uit te nodigen bij de jaarlijkse barbecue.

Ineke maakt bewust tijd voor deze werkbezoeken. Ineke: ‘Ik vind het heel erg belangrijk om collega’s en cliënten te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. Zo kan ik keer op keer toetsen of ik wel met de juiste dingen bezig ben.’