Overzicht

“We zeggen nooit nee als iemand een plek nodig heeft”

7 december 2017

Regionale Instelling voor Begeleid Wonen Gooi & Vechtstreek is een maatschappelijke opvang die sinds 1 juli 2016 deel uitmaakt van Kwintes. Vanaf 1 januari gaan ze officieel samen verder onder de naam “Kwintes, regio Gooi & Vechtstreek”. RIBW Gooi & Vechtstreek is een maatschappelijke opvang in Hilversum waarin zich, naast een heleboel andere diensten, een daklozenopvang bevindt. Fred Westerink, regiomanager van RIBW Gooi & Vechtstreek geeft antwoord op een aantal vragen over de daklozenopvang en hoe zij te werk gaan.

Zien jullie, gelet op de afgelopen jaren, een stijgende of dalende lijn in het aantal daklozen dat zich bij jullie heeft aangemeld?

“Het aantal daklozen in Nederland blijft stijgen, het aantal GGZ-plekken blijft afnemen en steeds meer mensen zitten in de gevangenis. Daklozenopvang is steeds meer gericht op het aanpakken van problemen en doorstromen naar zelfstandig wonen.”

Hoe vangen jullie de daklozen op en wat doen jullie zodra de daklozen bij jullie zijn opgenomen?

“We hebben één pand waar daklozen worden opgevangen. Deze blijven hier meestal voor een periode van drie maanden. Binnen deze drie maanden worden ze door ons begeleid tot zelfstandig wonen.”

Kost het geld om bij jullie onderdak te krijgen?

“Er moet een eigen bijdrage geleverd worden. Dat is een bedrag van zeven euro per nacht. Wel krijgt iedereen die zich in laat schrijven, een uitkering op het gebied van bijstand. Dus in principe moet iedereen in staat kunnen zijn om bij ons aan te kloppen. Daarnaast kan al het geld wat iemand heeft, worden uitgegeven aan drank en drugs. Daarom wordt er ook genoeg ondersteuning aangeboden bij de omgang van geld.”

Organiseren jullie activiteiten voor de personen die zich in de opvang bevinden?

“Binnen de opvang worden mensen vooral geholpen om zo snel mogelijk weer verder te kunnen, zo is budgetcoaching nu ook onderdeel van ons aanbod. Speciaal voor daklozen is er een leer-werktak, ‘pakAan’. Daar kunnen mensen werken, schoonmaken, fietsen maken, computers opknappen etc.”

Zit jullie opvang weleens vol?

“De opvang zit bijna altijd vol. Maar we zeggen nooit nee als iemand een plek nodig heeft. Als het echt nodig is, breiden we wat uit qua plaats.”

Wat zijn nou vaak de oorzaken van dakloosheid?

“Wij kijken meestal naar waar precies de problemen liggen met betrekking tot het hebben van schulden en contacten die niet meer onderhouden worden. En dat proberen wij hier, binnen de bepaalde tijd dat ze hier zitten, zo snel mogelijk op orde te krijgen. Daarna kijken we, samen met de dakloze zelf, wat nou een goede vorm van wonen zou zijn en hoe ze het beste verder kunnen.”

Wat zou bijvoorbeeld een goede vorm van wonen kunnen zijn?

“Het kan tijdelijk zijn, permanent zijn, een kamer zijn, een appartement zijn, noem maar op. We gaan samen met de dakloze op zoek naar de beste optie. Daarnaast werken we heel veel samen met andere instanties. Zoals woningbouwverenigingen maar ook met de gemeente.”

Lukt het altijd om een dakloze te begeleiden naar zelfstandig wonen?

“Over het algemeen lukt dat altijd wel binnen de periode van 3 maanden. Het is dan wel erg belangrijk dat de dakloze zelf ook gemotiveerd is hiervoor.”

Bron: Hilversum.hu.nl, Josephine van Bonzel 30 oktober 2017