Overzicht

Zelfstandig wonen met begeleiding

30 januari 2018
16 Utrechtse gemeenteraden hebben de regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen aangenomen. De bestuurders van deze 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) en samenwerkingspartners ondertekenden de koers. De ondertekenaars zetten in op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk, waardoor ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving.

Belangrijkste veranderingen

De nieuwe koers richt zich op inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en psychosociale problemen. Er zijn drie belangrijke veranderingen nodig om voor deze mensen de overgang naar een ‘thuis in de wijk’ mogelijk te maken. Allereerst komt er meer ambulante hulpverlening voor begeleiding bij mensen thuis. Het aantal professionals in de wijk neemt toe, die kunnen problemen eerder signaleren en oppakken. Tot slot wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning.

Reactie wethouder

Wethouder Kees Diepeveen (Zorg en Welzijn ): “Door zoveel mogelijk te focussen op zelfstandig wonen met begeleiding in plaats van wonen in een instelling zetten we in onze regio een belangrijke stap. Kwetsbare mensen kunnen sterker worden als ze echt deel uitmaken van een wijk, met een eigen woning, werk, en buren om zich heen. Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen er bij hoort.”

Goede Buren

De U-16 wethouders en samenwerkingspartners ondertekenden de nieuwe koers tijdens ‘Goede Buren’, een conferentie over gemengd wonen-projecten. Meer weten over de regionale koers? Kijk op www.utrecht.nl/opvang-en-beschermd-wonen.

Ondertekening 26 januari 2018

Aanwezig waren, van links naar rechts:
Martijn Kole (Enik), Jocko Rensen (gemeente Houten), Birgit de Zeeuw (Kwintes), Marcel Verweij (gemeente Vianen), Kees Diepeveen (gemeente Utrecht), Jules van Dam (Tussenvoorziening), Johan van Everdingen (gemeente Lopik), Hans Adriani (gemeente Nieuwegein), Menno van Piggelen (WIJ 3.0), Ad de Regt (gemeente IJsselstein), Yolan Koster (gemeente Woerden), Erika Spil (gemeente Bunnik), Jan Jans (Leger des Heils), Hans Nijhof (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Lex de Grunt (Altrecht), Jacqueline Koops (gemeente Stichtse Vecht), Richard Makkinga (Platform Volwaardig Burgerschap), Jan Berndsen (Lister), Anco Goldhoorn (gemeente de Ronde Venen), Tanja Derhaag (Abrona).