Overzicht

Zo bereidt Kwintes zich voor op het naderende personeelstekort

27 september 2021

Een tekort aan personeel – dat is het schrikbeeld van elke organisatie. Zeker voor een organisatie als Kwintes, die mensen met psychosociale kwetsbaarheden begeleidt. Bestuurder Ineke van Hooff legt uit hoe onze organisatie zich voorbereidt op de onvermijdelijke krapte.

Lange tijd wisten we dat het personeelstekort eraan kwam, maar hadden we het geluk dat het ons niet raakte. Het was vooral het probleem van anderen in de branche, zoals de ouderen- en gehandicaptenzorg. Helaas morrelt de krapte inmiddels ook aan onze deur. Vooral nog bij de minder populaire functies zoals slaapwacht. We krijgen de banen nog gevuld, maar het kost ons wel meer moeite.

Professioneler werven

Geen enkele organisatie wacht een personeelstekort lijdzaam af. Ook wij niet. Zo hebben we de afgelopen jaren de nodige stappen gezet om gekwalificeerde medewerkers te vinden en behouden. Zo professionaliseerden we ons recruitmentbeleid om meer uit onze werving te halen. In het verleden gebeurde het regelmatig dat goede kandidaten die nét niet werden aangenomen uit beeld verdwenen, terwijl een ander team zat te springen om handjes. Nu organiseren we onze recruitment regionaal, en kan dat ons niet meer overkomen. Teams en recruiters trekken samen meer op, wat leidt tot meer overzicht én betere matches.

Visie op vakmanschap

Hoe ben ik een goede werkgever? Dat moet je je als werkgever altijd afvragen en zeker in krappe tijden. In 2020 lanceerden we daarom een nieuwe visie op leren en ontwikkelen, onze Standaard in Vakmanschap die de basis vormt voor de ontwikkeling van medewerkers. We zorgen dat nieuwkomers een zachte landing krijgen door ze in een half jaar tijd de basis van het vak te leren. En zorgen dat alle medewerkers zich kunnen blíjven ontwikkelen. Met hulp van een speciale online leeromgeving onder andere, waarin ze hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkelpad uitstippelen.

Technische innovaties

Voldoende mensen hebben is stap één, maar er is meer mogelijk. Digitaal én technisch. Tijdens de coronacrisis moesten we in sneltreinvaart videobellen invoeren. Een begeleidingsvorm waar medewerkers en Cliëntenraad pre-corona best zorgen over hadden. ‘Doen we digitaal mensen niet tekort?’, was de angst. Maar als fysieke afspraken alleen bij grote uitzondering mogelijk zijn, moet je het digitale pad wel op. En dat gaf ons inzicht in de mogelijkheden van digitale begeleiding. Een klein lichtpuntje tijdens de crisis. We ontdekten bijvoorbeeld dat veel cliënten best openstaan voor beeldbellen, zolang dit maar gebeurt in combinatie met fysieke ontmoetingen. Ook technische innovaties kunnen cliënten ondersteunen. Zorgrobot Tessa is daar een mooi voorbeeld van. Zij begeleidt cliënten bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven door hen te herinneren aan kleine taken, afspraken en medicijnen. In ons Innovatielab gaan we de komende jaren nog meer van zulke innovaties tot leven brengen.

Van elkaar leren

Wat de toekomst precies in petto heeft is moeilijk te voorspellen, maar dat we de strijd als organisatie niet in ons eentje moeten aangaan is duidelijk. Alle aanbieders in de branche kampen met hetzelfde tekort aan mensen. Onder de vleugels van branchevereniging Valente kunnen we samen oplossingen zoeken en van elkaar leren. Die samenwerking zoeken we graag ook met gemeenten. Daarnaast werken we steeds intensiever samen met onderwijsinstellingen om onze liefde voor het vak en kennis over te brengen op volgende generaties. We leveren gastdocenten, bieden stageplekken aan en hebben zelfs onze eigen leergang voor zijinstromers.

Ja, er wachten ons roerige tijden. Ik sluit niet uit dat we op den duur met medewerkers moeten schuiven, of in het uiterste geval bepaalde diensten anders gaan vormgeven. Toch kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Met een oplossingsgerichte mindset en creatieve oplossingen is geen probleem onoverkomelijk. We laten onze cliënten niet in de kou staan.