Overzicht

Zorg en gemeenten tekenen ‘duurzame zorg voor gezonde toekomst’

14 juni 2021

Op de foto van links naar rechts Theo van Horck, manager Vastgoedontwikkeling Kwintes; Ineke van Hooff, bestuurder van Kwintes en Rienk Buter, directeur Wonen bij Kwintes.

Kwintes, gemeenten Amersfoort en Veenendaal en Milieu Platform Zorg gaan samenwerken om de verduurzaming binnen Kwintes te versnellen. Deze overeenkomst ligt in lijn met de Green Deal Duurzame Zorg en is op initiatief van de provincie Utrecht tot stand gekomen.

Door het gebruik van veel energie, voedsel en grondstoffen draagt de zorg bij aan de belasting van het milieu. Ook Kwintes heeft veel locaties waarvan een groot deel dag en nacht gebruikt wordt. De impact op het milieu is daardoor groot.

Kwintes is een grote speler in de provincie Utrecht en verschillende gemeenten gaven aan dat ze graag zien dat Kwintes een voortrekkersrol neemt voor zorginstanties. Kwintes legt de duurzame doelen vast in een samenwerkingsovereenkomst en stelt zichzelf ten doel om het certificaat Brons van de Milieu Thermometer Zorg te halen. De provincie en de gemeenten helpen om die doelen te halen door expert-uren beschikbaar te stellen. ‘Ons doel? Vóór 2030 alle gebouwen in eigendom naar energielabel A brengen en voor 2050 álle eigen panden CO2-neutraal maken’, aldus bestuurder Ineke van Hooff. Ook wil Kwintes de bewustwording binnen de eigen organisatie en bij cliënten vergroten om daarmee het effect van de verduurzaming te vergroten.

Wethouder Tigelaar van Amersfoort is blij met de green deal: ‘Ik vind het mooi dat door deze samenwerking, naast verduurzaming van gebouwen, er ook kansen zijn voor de doelgroep van Kwintes om daaraan deel te nemen.’ Wethouder Verloop van gemeente Veenendaal sluit zich daarbij aan en zegt dat energietransities niet mogelijk zijn als er geen samenwerking is.

Meer info over de Milieu Thermometer Zorg vind je hier.