Overzicht

Medewerkers belangrijke schakel innovaties

12 maart 2020

Kwintes werkt constant aan het verbeteren van de ondersteuning van haar cliënten om onder andere hun zelfredzaamheid te vergroten. In het Innovatielab van Kwintes werken we aan nieuwe digitale methoden om zorg in de ggz nog beter te maken, de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten of het werk van zorgmedewerkers te verlichten. In het digitale laboratorium zijn er het afgelopen jaar diverse innovaties onderzocht. Dit was zo’n succes dat drie van de vier innovaties een vervolg krijgen.

Medewerkers leveren ideeën voor zorginnovaties

In 2020 gaat Kwintes door met innoveren. Met de eigen ideeën van (zorg)medewerkers. Kwintes is er van overtuigd dat zij als geen ander weten wat nodig is voor betere en efficiëntere zorg en zelfredzamere cliënten. Hiervoor heeft Kwintes op haar intranet een digitale ideeënbus voor het Innovatielab gelanceerd; Edison365ideas. Op deze virtuele plek kunnen medewerkers en teams ideeën voor innovaties kwijt. Andere medewerkers kunnen vervolgens deze ideeën steunen door hun stem uit te brengen.

Vier innovaties voor 2020

In 2020 worden uit alle ingediende ideeën vier innovaties getest. Een speciaal voor het Innovatielab ingestelde groep kiest uit alle ideeën een shortlist. Uit deze lijst kunnen medewerkers hun stem uitbrengen in Edison365ideas. De twee ideeën met de hoogste score worden uitgevoerd. Daarnaast kiest de groep ook twee ideeën, waardoor we vervolgens weer vier ideeën gaan testen.

Edison-award

Het team dat het idee heeft ingebracht, gaat samen met het Innovatielab de innovatie zelf onderzoeken. Aan het eind van2020, als de vier innovaties getest zijn, krijgt het team met de meest succesvolle innovatie een speciaal voor het Innovatielab in het leven geroepen prijs, de Edison-award.