Begeleiding thuis

Heeft u psychische problemen, financiële problemen, kampt u met een verslaving of krijgt u uw huishouden niet op orde? Kwintes biedt begeleiding thuis. Voor ons is niets vreemd. Waar u wellicht geen oplossing meer ziet, kijken wij samen met u naar wat wel mogelijk is. We geven niet op en vinden samen met u de ondersteuning die u nodig heeft.

Kwintes begeleidt mensen vanaf 16 jaar in hun eigen woning bij de dagelijkse gang van zaken. U krijgt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. U neemt zo zelfstandig mogelijk deel aan het leven in uw eigen woonomgeving. Mensen die al hulp hebben gevraagd, zijn blij dat ze de stap hebben gezet en contact met ons hebben opgenomen. Nu krijgen ze passende ondersteuning en leren ze weer met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Kortdurende begeleiding

Kwintes biedt kortdurende begeleiding aan huis. Dit is voor mensen met (ernstige) psychische en psychosociale kwetsbaarheden, die thuis wonen en tijdelijk hulp nodig hebben om (weer) zelfstandig te kunnen functioneren. De begeleiding richt zich op de levensgebieden die aandacht nodig hebben. U ontvangt intensieve en doelgerichte hulp, waarbij u uw eigen kracht versterkt en leert zoveel mogelijk regie over uw eigen leven te krijgen.

Volledige begeleiding

Kwintes biedt volledige begeleiding aan huis. U woont in uw eigen huis. U krijgt dezelfde ondersteuning als mensen in een beschermende woonvorm, zoals toezicht en bescherming, maaltijdvergoeding, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten. Volledige begeleiding thuis is bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in een beschermende woonvorm kunnen of willen wonen.

Budgetbeheer

Met budgetbeheer wordt specialistische financiële hulp geboden, met als doel financiële stabilisatie om zelf weer de regie te krijgen over de financiën. Men leert onder andere hoe een budgetplaatje wordt gemaakt, en hoe de financiële administratie gesorteerd wordt. Budgetbeheer helpt bij het op orde brengen en behouden van de financiën. We bieden budgetbeheer in het gehele werkgebied van Kwintes aan. Ook in uw buurt. Om snel met een budgetbeheerder contact op te kunnen nemen, adviseren we om te bellen met 0800 6500 600 (Flevoland), 085 401 00 88 (Gouda, Woerden, Utrecht , Zeist e.o.) of met 0800 866 73 38 (Amersfoort, Soest, Veenendaal e.o.). U kunt ook een e-mail sturen naar budgetbeheer@kwintes.nl

Bemoeizorg

Bemoeizorg helpt mensen die hard hulp nodig hebben maar die niet willen, kunnen of durven te vragen. Er wordt met de cliënt contact gelegd, en er wordt geprobeerd om de vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Tijd speelt hierbij geen rol. Als er een vertrouwensbasis is, wordt gezocht naar passende hulpverlening. Doel is om iemand (weer) in zorg te krijgen om te kunnen onderzoeken wat nodig is. Soms kan dat in een korte periode van begeleiding en soms is wat langduriger zorg nodig. Zodat wie gestrand is, weer op weg wordt geholpen. Zoekt u hulp voor iemand? Neem direct contact met ons op.

Autisme

Kwintes biedt specifieke individuele begeleiding aan mensen met autisme die thuis wonen. Voor kinderen en jeugd hebben we in Gouda een speciaal team, het kinder- en jeugdteam autisme en ADHD. Het team begeleidt kinderen thuis en werkt systeemgericht. Dit betekent dat zij familie, naasten en bijvoorbeeld de school betrekt bij de begeleiding. Kwintes heeft daarnaast verschillende trainingen en cursussen, specifiek voor mensen met autisme.