Huiselijk geweld

Als thuis niet meer veilig voelt

Is er bij jou thuis sprake van huiselijk geweld? Worden er volwassenen, kinderen of ouderen lichamelijk, seksueel of psychisch mishandeld? Kwintes kan jou, je (ex-)partner en familieleden begeleiden om het geweld te stoppen en de situatie thuis veilig te maken en te houden.

Als je je thuis niet veilig voelt, beïnvloedt dat je leven. Als je kinderen hebt, merken ook zij dat er iets aan de hand is. Iedereen uit het gezin heeft stress. En daardoor ga jij je anders gedragen. Dat geldt ook voor je partner en je kinderen. Huiselijk geweld is voor niemand goed en moet daarom gestopt worden. Maar samen kom je er niet uit.

De begeleiders van Kwintes bespreken welke veranderingen jullie individueel en gezamenlijk wensen en welke acties er nodig zijn om voor iedereen veiligheid te creëren. We werken samen met Veilig Thuis en andere hulpverleningsinstanties.

We helpen jullie met het stellen van grenzen en het doorbreken van de cirkel van geweld. Zowel voor jou als voor je kinderen. Kwintes vindt het belangrijk dat beide ouders betrokken worden en actief zijn in de zorg en opvoeding van de kinderen.

Meldcode huiselijk geweld

Kwintes heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze begeleiders zijn zeer alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als zij huiselijk geweld vermoeden, gaan zij hierover direct met de betrokkenen in gesprek. Als het nodig is, schakelen zij hulp van buiten de organisatie in.

Locaties en aanmelden

Kwintes biedt in de volgende plaatsen begeleiding bij huiselijk geweld:

  • Gooi en Vechtstreek 
    Voor aanmelden, informatie en advies kan je tijdens kantooruren contact opnemen met 033-46 721 54 of mailen naar HuiselijkGeweldGooiEnVechtstreek@kwintes.nl.
  • Gouda
    Voor aanmelden, informatie en advies kan je tijdens kantooruren contact opnemen met 06 159 420 83 of mailen naar vrouwenopvangmh@kwintes.nl. Wanneer er in de nacht gebeld wordt naar dit nummer, komen we alleen in actie als het een crisisvraag van de politie is. Alle andere vragen worden verwezen naar kantooruren.
  • Amersfoort
    Voor aanmelden, informatie en advies kan je tijdens kantooruren contact opnemen met 033-46 721 54 of mailen naar huiselijkgeweldamersfoort@kwintes.nl.

Je kunt ook altijd bellen naar Veilig Thuis: 0800-2000

Bel altijd 112 bij direct gevaar!