Aanmelden

Is Locus iets voor jou?

Als je je wilt aanmelden voor Locus, is het belangrijk dat je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent jongvolwassenen (16 tot en met 30 jaar) met een gemiddeld intelligentieniveau bij wie sprake is van een psychiatrische diagnose op basis van de DSM-IV/V.
 • Je hebt van de gemeente een beschikking voor beschermd wonen.
 • Je bent verzekerd bij een ziektekosten verzekeraar waarmee Kwintes een contract heeft. Dit zijn de verzekeringen van: DSW, VGZ, ASR, Zilveren Kruis, Caresq.
 • Er is een verwijsbrief voor basis of specialistische GGZ (afgegeven door de huisarts).
 • Je hebt minimaal vier dagdelen dagbesteding in de vorm van studie of werk (betaald of onbetaald), of je bent bereid hier met hulp van Locus naar toe te werken.
 • Je bent gemotiveerd om aan persoonlijke ontwikkeldoelen te werken en je hebt het idee dat je door de combinatie van begeleiding en behandeling nog verder kan groeien op gebied van zelfstandigheid.

Locaties en aanmeldroutes

 • Veenendaal (let op: vanaf 18 jaar)
  Aanmelden is mogelijk via gemeente Veenendaal, via 0318 – 53 85 19 of mailen naar wmo-loket@veenendaal.nl. 
 • Amersfoort
  Aanmelden is mogelijk via het wijkteam Amersfoort, via 033 469 4869 of mail naar wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl. Aanmeldingen voor jongeren onder de 18 jaar lopen altijd via gemeenten of gecertificeerde instellingen (verwijzers). Een ouder of cliënt/zorgvrager dient zich daarom eerst tot de gemeente te wenden. Als er een beschikking is afgegeven krijgt Kwintes hier bericht van. Een medewerker van Kwintes zal contact met je opnemen en je uitnodigen voor een matchingsgesprek. Houd er rekening mee dat er wachttijden kunnen zijn voor beschermd wonen locaties. Als het nodig is, bieden we tijdens de wachttijd begeleiding.