Behandelingen

Als je bij Locus in behandeling komt werk je samen met een of meerdere behandelaren aan je doelen. Er wordt gestart met een intakegesprek met een GZ-psycholoog waarin je klachten/ problematiek, maar ook je sterke punten in kaart gebracht worden. Daarna wordt afgesproken aan welke doelen gewerkt wordt en op welke manier (dus met welke behandelvorm, door welke behandelaar of behandelaren die wordt uitgevoerd en wat bij die behandelvorm qua inzet van jou wordt verwacht). Dit wordt opgeschreven in een behandelplan.

In het behandelplan staat ook met wie we in de behandeling gaan samenwerken; met je ouders, partner of andere belangrijke mensen uit je netwerk, met hulpverleners van andere organisaties, met school/werk of dagbesteding. Daarvoor vragen we natuurlijk eerst jouw toestemming. Elke 3 maanden wordt er geëvalueerd en kunnen de doelen en het beleid worden herzien. Hoe verder je komt in het traject en hoe dichter bij het behalen van de doelen, hoe meer tijd er zal zitten tussen de afspraken. In de eindfase van de behandeling maken jij en je behandelaar een terugvalpreventieplan je kan gebruiken wanneer in de toekomst klachten toch weer toenemen. Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke behandelingen!

Ehealth

Kwintes maakt gebruik van verschillende eHealth modules. Deze modules kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Ook kunnen face-to-face contacten worden vervangen door inzet van behandelmodules. Dan krijg je uitleg en opdrachten die je kan maken op een moment dat het jou uitkomt. Je behandelaar beantwoordt vragen die je nog hebt en geeft je feedback op de gemaakte opdrachten.

Cognitieve (gedrags)therapie

In cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt uitgegaan van de samenhang tussen gedachten, gevoelens (emoties en lichamelijke gevoelens) en gedrag. Het doel van CGT is dat je anders leert aankijken tegen gebeurtenissen en ervaringen die je moeilijk vindt. Daardoor veranderen je gevoelens en gedrag positief en nemen je klachten af. We doen dat door eerst je problematiek goed in kaart te brengen en te begrijpen. Vervolgens ga je je gedachten in lastige situaties onderzoeken. Dat gebeurt zowel in de sessies als met thuisopdrachten. Ook word je gevraagd om in je dagelijks leven te gaan oefenen met nieuw gedrag. Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief. We zijn gewend om met werkboeken/protocollen te werken die volgens GGZ-richtlijnen worden aangeraden. We passen CGT toe bij verschillende angst- en stemmingsproblemen, ADHD, autisme of persoonlijkheidsproblematiek.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een of meerdere schokkende ervaringen in je leven passen we EMDR toe. Bij EMDR vraagt de therapeut je om terug te denken aan de nare herinnering en tegelijk te focussen op iets dat afleiding biedt (vaak oogbewegingen). Hierdoor wordt het natuurlijk verwerkingssysteem in je hersenen gestimuleerd. Doordat je werkgeheugen meerdere taken tegelijk moet uitvoeren blijft er minder plaats over voor de nare gevoelens die bij de herinnering zijn gaan horen. Dat biedt ook de mogelijkheid om er een andere betekenis aan te geven. Met behulp van EMDR krijgt de schokkende ervaring steeds meer een rustige plek in je levensgeschiedenis en nemen de klachten af.

Psycho-educatie

Uitleg over wat een stoornis is, wat de meest voorkomende bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt en leert jou en je omgeving om te gaan met je problemen. Je krijgt meer grip op je leven en je kunt je eigen gedrag aanpassen doordat je meer zelfkennis hebt. Deze vorm van behandeling kan in een gesprek of online aangeboden worden.

Schematherapie

Schematherapie is ook een vorm van CGT. Schema’s zijn patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen die vaak in de vroege kindertijd gevormd zijn door het meemaken en zien van bepaalde gebeurtenissen. Een schema is als het ware een bril waarmee mensen naar de wereld om zich heen en naar zichzelf kijken. Door negatieve ervaringen, bijvoorbeeld in de steek gelaten, mishandeld of gepest zijn, kunnen negatieve schema’s ontstaan en negatieve patronen. Die voelen vaak vertrouwd aan, maar herhalen zich met negatief effect in iemands leven. In de schematherapie wordt het ontstaan van de schema’s in kaart gebracht en leer je anders met je valkuilen om te gaan, zodat er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en ontwikkeling. Dat doen we door middel van gesprek, vragenlijsten en verschillende cognitieve of verbeeldingsoefeningen.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) gebruikt het lichaam en het bewegen als ingang om inzicht te krijgen in je eigen gedachten en gevoelens, je sterke kanten en dat waar je moeite mee hebt. Van daaruit kan je leren hier verandering in aan te brengen. Het is een doe-therapie. Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegingsvormen, zoals sport- en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken. Voor PMT hoef je niet goed te zijn in sport of beweging. De psychomotorisch therapeut richt zich met name op wat jouw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, je manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm. De nadruk ligt niét op praten maar op het doén, op de ervaring. Door het maken van creatieve werkstukken ga je aan de slag met waar je last van hebt. Je ervaart op dat moment wat er gebeurt met je gevoel, gedachten en handelen. Samen met de beeldend therapeut kijk je vervolgens naar wat je gemaakt hebt. Dit kan heel verrassend werken en laat vaak grote overeenkomsten zien met het je gedrag en gevoelens in het dagelijks leven. Zo werk je aan het herkennen en het doorbreken van je patronen.

Binnen het beeldend werken wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals verf, karton, papier, potloden, krijt, klei, speksteen. Het is niet nodig om creatief te zijn en ervaring met het werken met beeldende materialen is niet een vereiste. Het gaat om het proces en niet om wát iemand maakt. Het is altijd goed.

Omdat er weinig woorden nodig zijn, is beeldende therapie heel geschikt als je moeite hebt om over jezelf of over je problemen te praten. Maar ook als je veel in je hoofd zit, of als je juist véél praat en geneigd bent om je gevoelens weg te redeneren.

Systeemtherapie en systeembegeleiding

In deze vormen van behandeling worden belangrijke naasten zoals je ouders of verzorgers, partner, broer of zus, vrienden betrokken bij de behandeling. De levensfase van jongvolwassenen waarin je, soms met vallen en opstaan, zelfstandig wordt en meer los gaat komen van je gezin van oorsprong is een spannende fase. In gesprekken is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. Sociale relaties, cultuur, religie, buurt, school of werk spelen hierbij een rol en hebben invloed op je problemen. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt het risico op verergering of terugkeer van problemen kleiner.