Behandelingen

Als je bij Locus in behandeling komt werk je samen met een GZ-psycholoog aan het aanpakken van je problemen. De behandeling is gericht op het verminderen van je klachten en op vergroten van je sterke kanten. Een belangrijk onderdeel van behandeling is het leren signaleren wanneer het minder goed met je gaat en hoe en aan wie je daarvoor hulp kunt vragen. In het behandelplan dat we samen met jou opstellen staan de behandelvorm en behandeldoelen beschreven. Daarin bepalen we ook met wie we in de behandeling gaan samenwerken; met je ouders, partner of andere belangrijke mensen uit je netwerk, met hulpverleners van andere organisaties, met school/werk of dagbesteding. Daarvoor vragen we natuurlijk eerst jouw toestemming. Soms combineren we groepstrainingen of online hulp (E-health) met individuele therapie. Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke behandelingen!

Ehealth

Kwintes maakt gebruik van verschillende eHealth modules. Deze modules kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Ook kunnen face-to-face contacten worden vervangen door inzet van behandelmodules. Dan krijg je uitleg en opdrachten die je kan maken op een moment dat het jou uitkomt. Je behandelaar beantwoordt vragen die je nog hebt en geeft je feedback op de gemaakte opdrachten.

Cognitieve (gedrags)therapie

In cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt uitgegaan van de samenhang tussen gedachten, gevoelens (emoties en lichamelijke gevoelens) en gedrag. Het doel van CGT is dat je anders leert aankijken tegen gebeurtenissen en ervaringen die je moeilijk vindt. Daardoor veranderen je gevoelens en gedrag positief en nemen je klachten af. We doen dat door eerst je problematiek goed in kaart te brengen en te begrijpen. Vervolgens ga je je gedachten in lastige situaties onderzoeken. Dat gebeurt zowel in de sessies als met thuisopdrachten. Ook word je gevraagd om in je dagelijks leven te gaan oefenen met nieuw gedrag. Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief. We zijn gewend om met werkboeken/protocollen te werken die volgens GGZ-richtlijnen worden aangeraden. We passen CGT toe bij verschillende angst- en stemmingsproblemen, ADHD, autisme of persoonlijkheidsproblematiek.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een of meerdere schokkende ervaringen in je leven passen we EMDR toe. Bij EMDR vraagt de therapeut je om terug te denken aan de nare herinnering en tegelijk te focussen op iets dat afleiding biedt (vaak oogbewegingen). Hierdoor wordt het natuurlijk verwerkingssysteem in je hersenen gestimuleerd. Doordat je werkgeheugen meerdere taken tegelijk moet uitvoeren blijft er minder plaats over voor de nare gevoelens die bij de herinnering zijn gaan horen. Dat biedt ook de mogelijkheid om er een andere betekenis aan te geven. Met behulp van EMDR krijgt de schokkende ervaring steeds meer een rustige plek in je levensgeschiedenis en nemen de klachten af.

Psycho-educatie

Uitleg over wat een stoornis is, wat de meest voorkomende bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt en leert jou en je omgeving om te gaan met je problemen. Je krijgt meer grip op je leven en je kunt je eigen gedrag aanpassen doordat je meer zelfkennis hebt. Deze vorm van behandeling kan in een gesprek of online aangeboden worden.

Schematherapie

Schematherapie is ook een vorm van CGT. Schema’s zijn patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen die vaak in de vroege kindertijd gevormd zijn door het meemaken en zien van bepaalde gebeurtenissen. Een schema is als het ware een bril waarmee mensen naar de wereld om zich heen en naar zichzelf kijken. Door negatieve ervaringen, bijvoorbeeld in de steek gelaten, mishandeld of gepest zijn, kunnen negatieve schema’s ontstaan en negatieve patronen. Die voelen vaak vertrouwd aan, maar herhalen zich met negatief effect in iemands leven. In de schematherapie wordt het ontstaan van de schema’s in kaart gebracht en leer je anders met je valkuilen om te gaan, zodat er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en ontwikkeling. Dat doen we door middel van gesprek, vragenlijsten en verschillende cognitieve of verbeeldingsoefeningen.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) gebruikt het lichaam en het bewegen als ingang om inzicht te krijgen in je eigen gedachten en gevoelens, je sterke kanten en dat waar je moeite mee hebt. Van daaruit kan je leren hier verandering in aan te brengen. Het is een doe-therapie. Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegingsvormen, zoals sport- en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken. Voor PMT hoef je niet goed te zijn in sport of beweging. De psychomotorisch therapeut richt zich met name op wat jouw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, je manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Creatieve therapie

Een andere vorm van vaktherapie is creatieve therapie: de vaktherapeut zet beeldende vormen in (zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen) om ontwikkeling te stimuleren en klachten te verminderen.

Naast de individuele therapieën bieden we ook systeemgesprekken, systeemtherapie of ouderbegeleidingsgesprekken aan.

Systeemtherapie en systeembegeleiding

In deze vormen van behandeling worden belangrijke naasten zoals je ouders of verzorgers, partner, broer of zus, vrienden betrokken bij de behandeling. De levensfase van jongvolwassenen waarin je, soms met vallen en opstaan, zelfstandig wordt en meer los gaat komen van je gezin van oorsprong is een spannende fase. In gesprekken is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. Sociale relaties, cultuur, religie, buurt, school of werk spelen hierbij een rol en hebben invloed op je problemen. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt het risico op verergering of terugkeer van problemen kleiner.