Informatie verwijzers

Binnen Kwintes wordt behandeling gegeven aan cliënten die wonen op een Locus locatie (een beschermde woonvorm voor jongvolwassenen tussen de 16 en 30 jaar) en bij wie sprake is van angststoornissen, stemmingsstoornissen, traumastoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op gebied van zelfbeeld en onverklaarde lichamelijke klachten.

Wanneer er sprake is van:

 • Ernstige suïcidaliteit/ psychiatrische crisis op de voorgrond
 • Hoofddiagnose Bipolaire stoornis
 • Hoofddiagnose Dubbele depressie
 • Hoofddiagnose Ernstige depressie
 • Hoofddiagnose Eetstoornis
 • Hoofddiagnose Middelenmisbruik of (game)verslavingsproblematiek
 • Hoofddiagnose Ernstige dwangstoornis
 • Hoofddiagnose Complexe PTSS
 • Hoofddiagnose Psychotische stoornis in fase van overweldigd zijn*
 • Hoofddiagnose Cluster A persoonlijkheidsstoornis
 • Hoofddiagnose Antisociale Persoonlijkheidsstoornis
 • Op de voorgrond staande gedragsproblemen/ agressieproblematiek/ delict gedrag
 • GAF < 50

dan is er een contra-indicatie voor behandeling binnen Kwintes en wordt geadviseerd te verwijzen naar een instelling met meer specialisme op het betreffende gebied.

* Als er sprake is van een psychotische stoornis (specifiek de diagnose waanstoornis, korte psychotische stoornis of door middel geïnduceerde psychose) en de cliënt niet in de fase zit waarin hij overweldigd is door de psychose, dan kan binnen Kwintes psycho-educatie en CGT geboden worden mits de cliënt via de huisarts of een andere GGZ instelling medicatie krijgt. Medicatie wordt niet voorgeschreven bij behandeling door Kwintes omdat er geen psychiater deel uitmaakt van het behandelteam.

Heeft u een cliënt waarvan u vermoedt dat basis GGZ en/of specialistische GGZ in combinatie met begeleiding binnen een beschermde woonvorm noodzakelijk is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Belt u gerust met uw consultatie- of verwijzingsvraag.