Overige informatie

Ouders

De meeste mensen maken deel uit van een sociaal netwerk dat betrokken is bij het vormgeven van hun leven. Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij jou betrokken zijn (ouders, partners, belangrijke anderen) ook betrokken worden bij jouw Locus traject. Hierbij handelen wij volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent onder andere dat we niet zomaar gegevens van jou zullen delen met anderen, maar wel dat we in overleg met jou onder andere zullen kijken hoe jouw netwerk jou het best kan ondersteunen bij je doelen.

Informatie/advies voor verwijzers

Heeft u een cliënt waarvan u vermoedt dat basis GGZ en/of specialistische GGZ in combinatie met begeleiding binnen een beschermde woonvorm noodzakelijk is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Belt u gerust met uw consultatie- of verwijzingsvraag.

Wat betreft de wachttijden voor aanmelding, diagnostiek en behandeling respecteren wij de landelijk geformuleerde Treeknormen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut GGZ voor Locus van stichting Kwintes, is vormgegeven binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en valt onder de Zorgverzekeringswet.