Vergoedingen

Behandeling wordt vergoed vanuit de ZvW (zorgverzekeringswet) of vanuit de jeugdwet (onder de 18 jaar). Begeleiding en wonen worden vergoed vanuit de Wmo. Voor jongeren onder de 18 geldt dat de gemeente ook de behandeling vergoedt. Jongeren onder de 18 jaar kunnen zich aanmelden bij Locus als zij in het bezit zijn van een gemeentelijke beschikking voor wonen én behandeling.

Kwintes heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken over de hoogte van vergoeding en de manier van declareren van de behandeling bij Kwintes. Onderstaande informatie is opgedeeld in informatie over de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de jeugdzorg GGZ.

In afstemming met de verwijzer en de cliënt, kunnen we binnen Locus wisselen tussen basis GGZ en specialistische GGZ (mits dit geïndiceerd is). Heb je aanvullende vragen, dan kan je terecht bij een intakecoördinator van Kwintes.

Basis GGZ

De basis GGZ is verdeeld in vier soorten dienstverlening: kort, middel, intensief en chronisch. Welk soort product gekozen wordt hangt af van de ernst van de klachten en de verwachting van hoeveel gesprekken nodig zijn om te herstellen. Aan het eind van de behandeling declareert Kwintes rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Deze zorg zit, wanneer er een DSM-V diagnose (een diagnose op psychisch gebied) gesteld wordt, in het basispakket. In 2019 is het eigen risico voor de gezondheidszorg €385,00 euro per jaar (18+).

Gespecialiseerde GGZ

De gespecialiseerde GGZ is een uitgebreider behandeltraject op basis van een diagnose van een DSM-V stoornis. Je wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in het basispakket. De behandelaar opent administratief een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) en houdt hiermee alle activiteiten bij rondom de behandeling. Na afsluiting van de behandeling declareert Kwintes rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. In 2019 is het eigen risico voor de gezondheidszorg €385,00 euro per jaar (18+).

Jeugdzorg GGZ

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kwintes heeft voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar een GGZ-contract met verschillende gemeenten. Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het sociaal team.

Vergoeding begeleiding en wonen

Kwintes heeft met gemeenten afspraken gemaakt over de hoogte van vergoeding en de manier van declareren van begeleiding en wonen bij Kwintes. Voor begeleid wonen geldt een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Indien er zicht is op uitstroom naar zelfstandig wonen, en dit tijdig wordt doorgegeven aan het CAK, wordt de hoogte van de eigen bijdrage lager. Heb je aanvullende vragen, dan kan je terecht bij een intakecoördinator van Kwintes.