Overige informatie

Wachttijden

Wanneer je komt wonen op een Locus locatie is er geen wachttijd voor intake en start van de behandeling. Vaak is er wel een wachttijd tussen aanmelding voor begeleid wonen en het daadwerkelijk kunnen komen wonen.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ouders

De meeste mensen maken deel uit van een sociaal netwerk dat betrokken is bij het vormgeven van hun leven. Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij jou betrokken zijn (ouders, partners, belangrijke anderen) ook betrokken worden bij jouw Locus traject. Hierbij handelen wij volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent onder andere dat we niet zomaar gegevens van jou zullen delen met anderen, maar wel dat we in overleg met jou onder andere zullen kijken hoe jouw netwerk jou het best kan ondersteunen bij je doelen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut GGZ voor Locus van stichting Kwintes, is vormgegeven binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en valt onder de Zorgverzekeringswet.

Informatie/advies voor verwijzers

Heeft u een cliënt waarvan u vermoedt dat basis GGZ en/of specialistische GGZ in combinatie met begeleiding binnen een beschermde woonvorm noodzakelijk is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Belt u gerust met uw consultatie- of verwijzingsvraag.