Waarom Locus?

Goede zorgkwaliteit

Doordat begeleiders en behandelaren gebruik maken van elkaars expertise en dezelfde taal hebben leren spreken, zijn zij goed in staat de juiste zorg te bieden en tijdig bij te sturen. Begeleiders signaleren veranderingen in de zorgbehoefte en kunnen snel schakelen naar behandelaren zodat het zorgaanbod kan worden bijgesteld. Ook kan bij problematiek die extern behandeld moet worden, snel en goed worden geschakeld tussen de interne en externe behandelaren.

Verbeterde positieve gezondheid

Een van de belangrijkste doelen van het Locus Programma is dat je (weer) regie neemt over je eigen leven. Je wordt begeleid in het dagelijkse leven en leert je eigen situatie beter te begrijpen en (veer)krachtiger te worden. Dit leidt tot een gevoel (weer) controle te hebben, meer eigenwaarde en meer zelfrespect. Het werken aan een gezond dag- en nachtritme en het vergroten van medicatietrouw staat centraal.

Er wordt zowel individueel als in groepsverband aandacht besteed aan het vergroten van (sociale) vaardigheden in de persoonlijke en professionele context.

Als gevolg van gecombineerde behandeling en begeleiding ben je bijvoorbeeld steeds beter in staat om met trauma’s, moeilijkheden is sociale contacten, angst- en stemmingsklachten of agressie-regulatieproblemen om te gaan. Het werken aan een gezond dag- en nachtritme en het vergroten van medicatietrouw kunnen eveneens belangrijke doelen zijn. Deelname aan Locus vergroot jouw kansen om (weer) mee te draaien in de maatschappij. Met Locus werk je aan het vinden en vasthouden van passend werk of aan het behalen van een diploma op het juiste niveau. Dit biedt toekomstperspectief.

Samenwerkingen

Wij werken samen met grotere en kleinere GGZ instellingen in de verschillende regio’s, zoals GGZ Centraal, Dimence, Rivierduinen, Brijder verslavingszorg, Therapeutisch Centrum en met vrijgevestigde psychologen, psychiaters en vaktherapeuten. Ook hebben wij korte lijnen met de huisartsen.