Wat is Locus?

Alle zorg onder één dak

Kan jij hulp gebruiken bij het leren van zelfstandig wonen? Wil je meer zelf kunnen doen zoals bijvoorbeeld; wassen, koken en je eigen studio schoon houden?  En wil je weerbaarder worden en beter kunnen omgaan met sociale contacten? Heb je daarnaast behoefte aan begeleiding mét behandeling op 1 locatie? Dan is Locus echt wat voor jou. Het Locusprogramma van Kwintes is opgezet vanuit de gedachte dat je leren stimuleert door het geleerde in te passen in het dagelijkse leven en ritme. Locus is behandelen én begeleiden tegelijk. Wat je tijdens de behandeling leert, kan je gelijk oefenen in je dagelijkse routine. Je daagt jezelf uit met de steun van je begeleider en behandelaar.

Het Locusprogramma is opgebouwd uit de onderdelen behandeling, begeleiding en wonen en wordt afgestemd op jouw hulpvraag. Je krijgt dus altijd zorg op maat.

Verschillende behandelingen mogelijk

De behandeling binnen het Locusprogramma is vormgegeven in zorgpaden. Een zorgpad is opgebouwd uit verschillende modules, waaronder diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psycho-educatie.

Afhankelijk van de diagnostiek, complexiteit en intensiteit van je zorgvraag, wordt er samen met je behandelaar een passend behandelplan opgesteld. Daarnaast wordt binnen het behandelprogramma ‘blended care’ aangeboden. Dit betekent dat we naast gesprekken met jou, ook gebruik maken van een online omgeving met behandelmodules van het platform Minddistrict.

Begeleiding bij alle belangrijke zaken voor jou

De begeleiding helpt je bij het vergroten van je praktische vaardigheden. De begeleiding is doelgericht, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen naar meer zelfstandigheid. Dat gebeurt individueel en in groepsverband door middel van trainingen. Tevens is IPS (Individuele Plaatsing en Steun) een vast onderdeel van de begeleiding binnen Locus. Hierbij start je op korte termijn met een baan of opleiding en word je daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden.

Je krijgt ondersteuning in het dagelijkse leven, in het maatschappelijk functioneren (zoals werk, studie en sociale contacten), het omgaan met psychiatrische problemen en medicatie, en begeleiding gericht op doorstroming naar een eigen zelfstandige woning.

Groepswonen of individueel

Als je bij Kwintes komt wonen, maak je gebruik van een beschermende woonvorm. Deze woonvormen zijn ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het leren van vaardigheden om meer zelfstandigheid te krijgen. Je start meestal in een groep en kan vervolgens intern doorgroeien naar een meer zelfstandige woonplek binnen dezelfde 24 uurs woonplek. Er zijn ook locaties waar enkel groepswonen geboden wordt of waar we alleen individuele woonplekken hebben met daarbij een gemeenschappelijke ruimte.

Aandacht voor de ouders

LOCUS biedt op maat begeleiding aan ouders, ook als hun kind 18+ is.  Omdat er vaak al lange tijd zorgen zijn is het niet vanzelfsprekend om je volwassen kind los te laten. Begeleiding bij dat proces en voorlichting over de diagnose helpt ouders beter om te gaan met hun kind. Relaties binnen het gezin verbeteren. Ouders kunnen weer ouder zijn in plaats van hulpverlener. Ze krijgen meer  ruimte en tijd voor zichzelf, en ervaren minder stress (bij 44% van ouders van Locus deelnemers is dit het geval).