BSO+ Binkies

Buitenschoolse opvang voor kinderen vanuit het (speciaal) basisonderwijs.

BSO+ Binkies in Hilversum, is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar vanuit het (speciaal) basisonderwijs die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Elke middag draait in een vaste structuur waarbinnen aandacht is voor zelfstandigheid, sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Voor welke kinderen is BSO+ Binkies?

BSO+ Binkies heeft één basisgroep voor maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
De groep met kinderen bij BSO+ Binkies is klein, waardoor er minder prikkels voor de kinderen en er is meer persoonlijke aandacht voor ieder kind.
Dagelijks zijn er twee vaste pedagogische medewerkers aanwezig.

Hoe werkt BSO+ Binkies?

De kinderen gaan eerst even vrij buiten of binnen spelen als ze vanuit school naar BSO+ Binkies komen. Daarna wordt er gezamenlijk met de kinderen gegeten en wordt de dag doorgenomen met behulp van pictogrammen. Elke dag worden er twee keuzeactiviteiten aangeboden, die soms leeftijdgebonden zijn, maar veelal voor alle leeftijden geschikt zijn. BSO+ Binkies biedt wisselende activiteiten aan, van creatief en koken tot theater/ drama en dans/ muziek. Bovendien is er iedere dag de mogelijkheid om aan sport en spel te doen.

Elke dag wordt er gewerkt aan een groepsdoel en een individueel doel. Elk kind heeft een individueel doel, bijvoorbeeld “ik nodig iemand uit om mee samen te spelen”.

Locatie en openingstijden

Locatie BSO+ Binkies:
SBO het Mozaïek
Van Strijlandstraat 6
1222 ES Hilversum

BSO+ Binkies is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13:30 – 18:30 uur.

Meer informatie?

Regiokantoor Bussum:
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@Kwintes.nl
Telefoon: 035 699 32 40

Voor deelname aan BSO+ Binkies heb je een beschikking nodig van de gemeente.