BSO+ De Kameleon

BSO voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek

BSO+ De Kameleon in Huizen, is een buitenschoolse opvang specifiek voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek. Voor de kinderen is er een leuke, rustige en gestructureerde middag, waarin er activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling.

Voor welke kinderen is BSO+ De Kameleon?

De leeftijd van de kinderen in de groep loopt van 4 tot ongeveer 13 jaar. Er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de leeftijdsverschillen door de groep op te delen en de activiteiten leeftijdsgebonden aan te bieden.

Per middag zijn er twee begeleiders aanwezig en is er ruimte voor maximaal 12 kinderen. Dit betekent één begeleider op zes kinderen. In de reguliere kinderopvang is dit één begeleider op 10 kinderen.

Hoe werkt BSO+ de Kameleon?

De kinderen worden begeleid in het omgaan met hun grenzen en met die van anderen. Zo leren ze samen te spelen en problemen of conflicten op te lossen.

BSO+ De Kameleon vindt het belangrijk om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling, door de kinderen te motiveren om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor ontspanning. Er zijn drie vaste, HBO geschoolde begeleiders aanwezig die persoonlijke aandacht en specialistische begeleiding bieden aan elk individueel kind en aan de groep.

Locatie en openingstijden

Locatie BSO+ De Kameleon:
SBO de Wijngaard
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

BSO+ De Kameleon is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur.

Bij voldoende aanmeldingen zijn wij ook open in de vakanties en op studiedagen.

Meer informatie?

Regiokantoor Bussum:
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@Kwintes.nl
Telefoon: 035 699 32 40

BSO+ De Kameleon:
Voor nadere informatie, of om met ons kennis te maken, kunt u ook bellen met de BSO op maandag, dinsdag of donderdag tussen 13:30 en 18.30 uur: 06  520 800 60.

Stichting Kinderopvang Huizen: voor kinderopvang zonder beschikking
Contactformulier: www.kinderopvanghuizen.nl/contact

Voor deelname aan BSO+ De Kameleon heb je een beschikking nodig van de gemeente.