BSO+ Dynamo

BSO voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek

BSO+ Dynamo in Bussum, is een samenwerkingsverband tussen de Indon school, Kwintes en de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg.  Het is een buitenschoolse opvang specifiek voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek.
Voor de kinderen is er een leuke, rustige en gestructureerde middag waarin er activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling.

Voor welke kinderen is BSODynamo?

De leeftijd van de kinderen op de groep loopt van 4 tot ongeveer 12 jaar. Er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de leeftijdsverschillen door de groep op te delen en de activiteiten leeftijdsgebonden aan te bieden.

Per middag is er ruimte voor maximaal 12 kinderen. Dagelijks zijn er twee vaste, HBO-geschoolde begeleiders aanwezig, die persoonlijke aandacht en specialistische begeleiding bieden aan elk individueel kind en aan de groep.

Hoe werkt BSO+ Dynamo?

De kinderen worden begeleid in het omgaan met hun grenzen en met die van anderen. Zo leren ze samen te spelen en problemen of conflicten op te lossen. We vinden het belangrijk om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling, door de kinderen te motiveren om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning.

Locatie en openingstijden

Locatie BSO+ Dynamo:
SBO de Indon school
Albert Neuhuijslaan 1 te Bussum

BSO+ Dynamo is geopend op alle werkdagen in de middag van 13:30 tot 18.30 uur.

Bij voldoende aanmeldingen zijn wij ook open in vakanties en op studiedagen.

Meer informatie?

Regiokantoor Bussum:
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@Kwintes.nl
Telefoon: 035 699 32 40

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg: voor kinderopvang zonder beschikking.
Contactformulier: www.skbnm.nl/contact/

Voor deelname aan BSO+ Dynamo heb je een beschikking nodig van de gemeente.