Centrumgemeente Amersfoort

Ons aanbod in Amersfoort

Voor u als beleidsambtenaar, WMO-consulent, wijkteam of verwijzer is het handig te weten wat Kwintes te bieden heeft in diverse centrumgemeenten. Hier ziet u het overzicht van Amersfoort. Onder centrumgemeente Amersfoort vallen o.a.: Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

Beschermd wonen

Volwassenen met psychiatrische problematiek

 • Groepswonen: 24 uurs aanwezigheid
 • Geclusterd: 24 uurs aanwezigheid
 • Gespikkeld in de wijk: 24 uurs beschikbaarheid
 • Forensische zorg

Jongeren (16-23) met psychiatrische problematiek

 • Jong volwassenen
 • Autisme

Begeleiding aan huis

In Amersfoort bieden we begeleiding aan cliënten die wonen in hun eigen woning. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. De begeleiding sluit aan bij de wensen en uitdagingen van de cliënt. Bijvoorbeeld hulp bij financiën, boodschappen doen, sociale contacten onderhouden, het vinden van een nuttige daginvulling. 

Gewoon Thuis

In Amersfoort bieden we Gewoon Thuis als alternatief voor beschermd wonen.

Woonvormen

 • Kortdurend begeleid wonen voor alleenstaande volwassenen 6-18 maanden
 • Langdurend begeleid wonen voor alleenstaande volwassenen 8-24 maanden
 • Begeleid wonen voor jongeren (16 – 23 jaar) met meervoudige problematiek
 • Begeleid wonen jonge moeders:

Jonge moeders wonen onder begeleiding, krijgen woon- en trajectbegeleiding gericht op actieve maatschappelijke participatie en zelfstandig opvoeden van hun kind(eren). Door de gezinscoaches worden groepsbijeenkomsten georganiseerd, waarin thema’s als jong en moeder zijn worden behandeld.

 • Begeleid wonen voor vrouwen en gezinnen:

De tussenhuizen zijn bedoeld voor cliënten die na algemene crisisopvang of Blijf van m’n lijf tijdelijk behoefte hebben aan een  woonvorm met begeleiding.

 • Langdurig begeleid wonen c.q. sociaal pensions:

De begeleiding is gericht op het bieden van een stabiele leefwereld en ondersteuning van de levenskwaliteit aan mensen die veelal langdurig dakloos zijn geweest. De perspectieven op volledig herstel van de (sociale) zelfredzaamheid van deze cliënten zijn beperkt. De begeleiding is daarom vooral gericht op het hier en nu. Cliënten stromen door naar zelfstandig wonen of een permanent beschermde woonvorm.

 • WijCk Wonen:

41 zelfstandige woonunits, waarvan 25 bestemd voor mensen die uitstromen uit beschermd of begeleid wonen. Het eerste jaar zijn deze plekken gereserveerd voor mensen die uitstromen uit woonprojecten van Kwintes. Kwintes is de initiatiefnemer van WijCk Wonen en begeleid mensen met psychische problemen bij wonen en werken, zowel in de thuissituatie als in woonvoorzieningen. Wanneer mensen in WijCk Wonen nog ondersteuning thuis nodig hebben zal Kwintes die daar bieden. Daarnaast zijn er 16 studio’s beschikbaar voor mensen zonder hulpvraag, die het leuk vinden om een eigen woning te hebben en tegelijk samen met buren het pand willen beheren en een goede sfeer in het pand creëren. Alles over WijCk Wonen leest u hier. 

Opvang 

 • Dagopvang
 • Nachtopvang en winteropvang
 • Crisisopvang voor jongeren
 • Crisisopvang voor gezinnen
 • Crisisopvang voor alleenstaande volwassenen
 • Slachtoffers mensenhandel:
  In Amersfoort bieden wij opvang en begeleiding aan slachtoffers mensenhandel. Wij werken hierbij nauw samen met verschillende ketenpartners. Bellen via 033 467 21 55.
 • Opvang voor jongeren:
  Opvang voor dak- en thuisloze jongeren tussen 16 en 23 jaar met meervoudige problematiek, die vaak al een langdurige loopbaan in de hulpverlening of op straat achter de rug hebben. Naast de woonbegeleiding is er voor iedere jongere een case manager. Er is nauwe samenwerking met verslavingszorg (Jellinek) en psychiatrie (Riagg/ GGZ Centraal), financiële dienstverlening (SR51) en Arbeidsintegratie.

 Begeleiding 

 • Begeleiding aan huis op basis van een beschikking (maatwerkvoorziening)
 • Budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetcoaching
 • Bemoeizorg

 Leren & werken

 • IPS (individual placement and support): toeleiding naar (on) betaald werk, opleiding en leer/werktrajecten.