Centrumgemeente Gouda

Ons aanbod in Gouda

Voor u als beleidsambtenaar, WMO consulent, wijkteam of verwijzer is het handig te weten wat Kwintes te bieden heeft in diverse centrumgemeenten. Hier ziet u het overzicht van Gouda. Onder centrumgemeente Gouda vallen o.a.: Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas.

Beschermd wonen

Volwassenen met psychiatrische problematiek

 • Groepswonen: 24 uurs aanwezigheid, training, zorg op maat
 • Gespikkeld in de wijk: 24 uurs beschikbaarheid
 • Forensische zorg

Jongeren (17,5-26) met psychiatrische problematiek

 • Jong volwassenen
 • Autisme

Woonvormen

 • Begeleid wonen voor jongeren (16 – 23 jaar) met meervoudige problematiek
 • Gewoon Thuis

Opvang 

 • Vrouwenopvang (ook ambulante begeleiding)
 • Kortdurend verblijf
 • Opvang voor dak- en thuisloze jongeren tussen 16 en 23 jaar met meervoudige problematiek, die vaak al een langdurige loopbaan in de hulpverlening of op straat achter de rug hebben. Samenwerkingsverband met Leger des Heils en Eleos.

 Begeleiding 

 • Begeleiding (intensief & specialistisch) aan huis op basis van een beschikking (maatwerkvoorziening). Gespecialiseerd en intensief. Jeugd en volwassenen.
 • Budgetbeheer: door praktische begeleiding wordt samen met een plan opgesteld op het huishoudboekje. Bij schulden wordt er gekeken naar een passende oplossing. Het beheren van inkomsten kan ook (tijdelijk) door Kwintes worden overgenomen.
 • Bemoeizorg
 • Dagbesteding: doorlopend, specialistisch en ontwikkelgericht
 • Groepstrainingen Jeugd

Leren & werken

 • IPS (individual placement and support): Toeleiding naar (on) betaald werk, opleiding en leer/werktrajecten

IPS is een in de VS ontwikkeld arbeidsintegratiemodel waarbinnen in Nederland al heel wat goede resultaten bereikt zijn. De IPS gedachte betekent kort gezegd: Snel zoeken naar betaald werk naar keuze van de cliënt, het regelen van een persoonlijk steunsysteem (binnen en buiten de eigen organisatie) en vervolgens adequaat en flexibel ondersteuning bieden. Zo zijn we gewend eerst te oefenen en te trainen, maar IPS gaat uit van het idee dat je pas weet wat je moet trainen, op het moment dat je ook werkelijk ervaringen aan het opdoen bent.

Bruisnest

Het Bruisnest biedt kansen aan iedereen die wil meedoen en meetellen in de samenleving. Het Bruisnest is er voor en door mensen met een psycho-sociale kwetsbaarheid. Cliëntvrijwilligers zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere mensen met een kwetsbaarheid te ondersteunen.