Centrumgemeente Utrecht

Ons aanbod in Utrecht

Voor u als beleidsambtenaar, WMO consulent, wijkteam of verwijzer is het handig te weten wat Kwintes te bieden heeft in diverse centrumgemeenten. Hier ziet u het overzicht van Utrecht. Onder centrumgemeente Utrecht vallen o.a.: Bilthoven, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Stichtse Vecht, Woerden, Zeist.

De Bilt / Bilthoven

Beschermd wonen

Volwassenen met psychiatrische problematiek

 • Groepswonen: 24 uurs aanwezigheid
 • Geclusterd: 24 uurs aanwezigheid
 • Geclusterd autisme: 24 uurs aanwezigheid
 • Begeleid wonen voor vrouwen en gezinnen

Begeleiding 

 • Begeleiding aan huis op basis van een beschikking (maatwerkvoorziening)
 • Budgetbeheer
 • Bemoeizorg

 Leren & werken

 • IPS (individual placement and support): Toeleiding naar (on) betaald werk, opleiding en leer/werktrajecten.

Woerden / Stichtse Vecht

Beschermd wonen

Volwassenen met psychiatrische problematiek

 • Groepswonen: 24 uurs aanwezigheid, training, zorg op maat
 • Gespikkeld in de wijk: 24 uurs beschikbaarheid
 • Forensische zorg

Jongeren (17,5-26) met psychiatrische problematiek

 • Jong volwassenen met Autisme, trainings groep van 3 personen/ of eigen appartement
 • Volwassenen met Autisme , eigen appartement

Opvang

 •  Kortdurend verblijf

 Begeleiding

 •  Ambulante begeleiding op basis van een beschikking (maatwerkvoorziening). Midden- zwaar. Voor jeugd en volwassenen.
 • Gezinscoaching
 • Budgetbeheer
 • Bemoeizorg
 • Groepstrainingen Jeugd

Leren & werken

 • IPS (individual placement and support): Toeleiding naar (on) betaald werk, opleiding en leer/werktrajecten.  

Zeist

Beschermd wonen

Volwassenen met psychiatrische problematiek

 • Groepswonen: 24 uurs aanwezigheid
 • Geclusterd: 24 uurs aanwezigheid
 • Gespikkeld in de wijk: 24 uurs beschikbaarheid
 • Time-out voorziening (1 plaats)

Begeleid Wonen

 • 8 plaatsen Scheiden Wonen en Zorg

Begeleiding 

 • Begeleiding aan huis op basis van een beschikking (maatwerkvoorziening)
 • Budgetbeheer
 • Bemoeizorg

 Leren & werken

 • IPS (individual placement and support): Toeleiding naar (on) betaald werk, opleiding en leer/werktrajecten.

Adempauzeplekken

Adempauzeplekken zijn voor mensen die even niet thuis kunnen wonen en niet in aanmerking komen voor tijdelijke (crisis)opname. Het doel is verdere escalatie, het ontstaan van een crisissituatie en daarmee een crisisopname te voorkomen. De plek wordt gebruikt als er sprake is van een urgente situatie waarbij niet gewacht kan worden tot de volgende dag. Er zijn in totaal twee adempauzeplekken beschikbaar in Woerden, Maarssen, Doorn en Zeist. De maximale verblijfsduur is 4 etmalen. Dit is een samenwerking met De Tussenvoorziening, Leger des Heils, Abrona en Lister. Aanmelden verloopt via partnerorganisatie Lister