Wonen

Bij Kwintes werken we geleidelijk toe naar weer zo zelfstandig mogelijk wonen. Van wonen en zorg bij Kwintes tot huren bij de woningcorporatie en verschillende vormen er tussenin. Het verblijf in een woonvorm duurt zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk. Wonen bij Kwintes betekent zo gewoon mogelijk wonen in de wijk, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Woonvormen bij Kwintes

Kwintes richt huisvesting en begeleiding gescheiden in om het proces van stabilisatie en herstel zo goed mogelijk vorm te geven. Dat betekent dat huisvesting ingericht wordt naast het begeleidingsproces. Kwintes ontwikkelde daarom verschillende woonmodules, om iedereen naast de juiste begeleiding ook passende huisvesting te kunnen bieden. In een interactieve PDF laten we zien welke verschillende woonmodules Kwintes heeft (klik op de plusjes voor meer informatie). Ook lieten we onderstaande informatieve animatie maken, die laat zien welke mogelijkheden Kwintes biedt ter ondersteuning bij wonen.