Beschermd wonen

In de zomer van 2020 heeft Kwintes De Stolpe aangekocht. Het pand is, na een interne renovatie van de bestaande kamers, heel geschikt voor de huisvesting van bewoners uit de regio Hilversum met een WMO of WLZ indicatie (begeleid en beschermd wonen). Voor deze bewoners is Kwintes al vele jaren op zoek naar betere huisvesting, maar een geschikte locatie was steeds niet beschikbaar. Een belangrijk pluspunt van De Stolpe is, dat het de bestemming “Maatschappelijke doeleinden” heeft.

Kwintes heeft in deze regio nog veel woningen waarbij bewoners huiskamers, keukens en sanitair moeten delen. De Stolpe voldoet aan deze wens voor de toekomstige bewoners.

Kwintes staat garant voor een goed beheer in de buurt en een goed contact met de omwonenden. Hiervoor wordt de buurtbeheergroep opgericht op 18 mei 2021.