Onderzoek doorontwikkeling beschermd wonen voor jongvolwassenen

Wat hebben jongvolwassenen met complexe psychische problematiek nodig, en hoe organiseer je dat goed? Met deze vragen zijn we binnen Kwintes op verschillende manieren bezig: in de praktijk en in onderzoek.

De praktijk

Samen met andere RIBW’s heeft Kwintes voor jongvolwassenen een programma van samenhangende zorg ontwikkeld: wonen, begeleiden en behandelen onder één dak. Dat aanbod voeren we uit op Locus locaties in onze regio’s. In een setting die het gewone leven zoveel mogelijk benadert werken jongvolwassenen aan hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Begeleiders en behandelaren werken nauw samen. Zij bieden ondersteuning en behandeling op maat, in een leefklimaat waar leren en ontwikkelen centraal staat. Jongvolwassenen leren vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Behandeling versterkt gezonde ontwikkeling naar volwassenheid. Samen zijn we gericht op ‘het leven leren’ zodat jongeren bij de toch al ingewikkelde overgang naar volwassenheid zo min mogelijk worden belemmerd door psychische problematiek.

In de praktijk merken we dat het werkt: de meeste jongvolwassenen stromen door naar een zelfstandige woonplek met ambulante begeleiding. Intensieve GGZ zorg is minder vaak nodig. Jongvolwassenen die positief uitstromen zijn (weer) in staat regie over hun leven te voeren. Landelijk zijn diverse bewegingen gaande die het belang van een integrale aanpak -juist voor jongeren in de transitiefase- onder de aandacht brengen. Kwintes sluit aan bij het Platform Radicale Vernieuwing in de langdurige GGZ. Daar brengen we ons aanbod voor jongvolwassenen in als voorbeeld van een integrale aanpak. We merken ook dat het organiseren van een integraal aanbod wonen-begeleiden-behandelen complex is, en verdere onderbouwing en doorontwikkeling vraagt. Daarom doen we onderzoek.

Onderzoek

We willen investeren in jongvolwassenen (16-29 jaar) die baat hebben bij beschermd en begeleid wonen en hen ondersteunen in de transitie naar volwassenheid. Ervaringen met een herstelgericht integraal programma zoals Locus zijn positief, en vragen om onderbouwing. Dat doen we in het onderzoek dat Kwintes eind 2019 is gestart, in samenwerking met de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo (Tilburg University). Kenmerkend voor Tranzo is dat onderzoek een co-creatie is van wetenschap en praktijk. Branchevereniging Valente ondersteunt het belang van dit onderzoek. Het uiteindelijke doel – een kwaliteitsmodel voor een integraal zorgaanbod voor de doelgroep – helpt om de praktijk te verbeteren.

De eerste onderzoeksvraag is: wat zijn de behoeftes van  jongvolwassenen met complexe psychische problematiek in de transitie naar volwassenheid?

Literatuuronderzoek is in volle gang. En binnenkort starten focusgroepen om ervaring en kennis uit het veld op te halen. We zullen drie focusgroepen organiseren: een groep met jongeren die beschermd wonen of hebben gewoond, een groep met professionals uit het werkveld (denk aan RIBW’s, GGZ, Jeugdzorg), en een groep met experts van kennisinstituten en belangenorganisaties (zoals Phrenos, Movisie, kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, Mind).

In het najaar hopen we een duidelijk beeld te hebben van de behoeftes van jongvolwassenen met complexe psychische problematiek. Van de resultaten doen we verslag in wetenschappelijke artikelen. Via deze website houden we Kwintes medewerkers op de hoogte van de voortgang.

Looptijd: 2019-2025

Onderzoeksteam: Drs. Marieke Bruggemann – Kluvers, Dr. Diana Roeg, Prof. Dr. Jaap van Weeghel en Prof. Dr. Thérèse van Amelsvoort en Wendy Albers, MSc.