Maatschappelijke opvang

Voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, bieden wij op verschillende locaties maatschappelijke opvang en vrouwen opvang. Bent u dak- of thuisloos of heeft u een veilig adres nodig? Tijdelijke opvang met persoonlijke begeleiding kan helpen in deze omstandigheden.

Mensen kunnen om verschillende redenen bij ons terecht: ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, ze hebben financiële problemen of hebben hulp nodig om te voorkomen dat zij (opnieuw) dakloos worden. Wij bieden verschillende vormen van opvang in de gemeenten Amersfoort, Gouda en Noordoostpolder. Voor zwerfjongeren bieden we opvang in de gemeenten Amersfoort, Gouda, Lelystad en Almere. Wanneer u opvang nodig heeft in een andere gemeente kijken wij met u wat we voor u kunnen doen.

Crisisopvang

Onze crisisopvang is voor iedereen vanaf 16 jaar die dakloos is en een begeleidingsvraag heeft . Ook voor ouders met kinderen. Tijdens het verblijf in onze crisisopvang begeleiden wij mensen persoonlijk. In de opvang zijn medewerkers aanwezig die advies geven of gewoon even een praatje maken. Samen kijken we welke hulp iemand nodig heeft. We maken een plan, waarin we toewerken naar een passende vervolgplek.

Vrouwenopvang

Bent u thuis niet veilig en heeft u direct een veilig adres nodig? Kwintes biedt in Amersfoort en Gouda tijdelijke crisisopvang aan vrouwen en hun kinderen. Hier kunt u tot rust komen en uw leven weer oppakken. Wanneer u wilt, ondersteunen wij u bij het opvoeden van uw kinderen. Lees in ons magazine meer over vrouwenopvang nieuwe stijl.

Opvang jonge moeders

Ben jij jong moeder geworden en krijg je het leven met werken, wonen en opvoeding niet goed op de rails? Tijdelijke hulp kan fijn zijn. Kwintes biedt voor een periode van negen tot twaalf maanden woonruimte en begeleiding aan moeders tussen 16 en 23 jaar. Samen met een gezinscoach maak je een plan om straks zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Je krijgt hulp bij geldzaken, praktische vaardigheden, dagbesteding, sociale contacten en wonen. Daarnaast ontvang je hulp bij opvoeden en neem je deel aan een cursus voor jonge moeders bij Youké (Jeugd en Opvoedhulp). Hier leer je hoe je met je kind communiceert, hoe de groei en ontwikkeling van je kind verloopt en hoe je structuur in je dag aanbrengt.

Dag- en nachtopvang

In Amersfoort biedt Kwintes dagopvang en nachtopvang aan dak- en thuislozen van zestien jaar of ouder. Onze dagopvang is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u een maaltijd eten, een warme douche nemen, uw kleding wassen en heeft u ruimte om uw spullen op te slaan. Van 18.00 tot 09.00 uur kunt u onze nachtopvang terecht. Wij vragen een kleine bijdrage van acht euro per nacht. U krijgt een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. We hebben 35 bedden en twee crisisbedden. Bewoners ontmoeten elkaar in de gezamenlijke huiskamer. Hier zijn ook altijd twee begeleiders van Kwintes aanwezig. Zij staan u graag te woord. Samen kijken we welke persoonlijke of praktische hulp u nodig heeft. Begeleiders kunnen u ondersteunen bij omgaan met geld, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. In de dagopvang gaat iedereen respectvol met elkaar om. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om drank of drugs te gebruiken of te verhandelen.

Noodopvang

In Noordoostpolder (Emmeloord) biedt Kwintes maatschappelijke opvang in de Noodopvang. De Noodopvang is bedoeld voor mensen uit de regio Flevoland die door dak- of thuisloosheid tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. De opvang is er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen en kan maximaal 6 á 12 weken plaatsvinden. Tijdens het verblijf worden cliënten persoonlijk begeleid. Cliënt en begeleider maken samen een plan voor een passende vervolgplek en mogelijke hulpverlening. Er is 24 uur begeleiding aanwezig, vanaf 23.00 uur in de vorm van slaapwachten. De Noodopvang is gevestigd in een woonwijk in nabijheid van een beschermende woonvorm van Kwintes. Winkels en openbaar vervoer zijn op loopafstand. De dagopvang voor cliënten uit de Noodopvang vindt plaats op het Servicepunt in Emmeloord.

Zwerfjongeren

In Gouda, Amersfoort, Almere, en Lelystad begeleidt Kwintes jongeren met psychische of sociale problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze wonen in een groep en worden voorbereid op zelfstandig wonen of terugkeer naar huis. Omdat niemand hetzelfde is, krijgen de jongeren intensieve (24-uurs) begeleiding op maat.

Bekijk hier een persoonlijk verhaal van Richard uit Almere, uit Magazine #6 van Kwintes.

In Almere en Lelystad runnen vrijwilligers in samenwerking met ex-zwerfjongeren een nachtopvang. In Almere heet de opvang Vovend-J en in Lelystad WAT. De ex-zwerfjongeren hebben de locaties zelf opgezet. De nachtopvang heeft vooralsnog drie bedden voor zwerfjongeren tot 23 jaar. Iedere bewoner deelt de gezamenlijke keuken, badkamer en huiskamer met de medebewoners. Zwerfjongeren verblijven hier maximaal zes tot acht weken.