Maatschappelijke opvang

Voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, bieden wij op verschillende locaties maatschappelijke opvang en vrouwen opvang. Bent u dak- of thuisloos of heeft u een veilig adres nodig? Tijdelijke opvang met persoonlijke begeleiding kan helpen in deze omstandigheden.

Mensen kunnen om verschillende redenen bij ons terecht: ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, ze hebben financiële problemen of hebben hulp nodig om te voorkomen dat zij (opnieuw) dakloos worden. Wij bieden verschillende vormen van opvang in de gemeenten Amersfoort, Gouda en Noordoostpolder. Voor zwerfjongeren bieden we opvang in de gemeenten Amersfoort, Gouda, Lelystad en Almere. Wanneer u opvang nodig heeft in een andere gemeente kijken wij met u wat we voor u kunnen doen.

Crisisopvang

Onze crisisopvang is voor iedereen vanaf 16 jaar die dakloos is en een begeleidingsvraag heeft . Ook voor ouders met kinderen. Tijdens het verblijf in onze crisisopvang begeleiden wij mensen persoonlijk. In de opvang zijn medewerkers aanwezig die advies geven of gewoon even een praatje maken. Samen kijken we welke hulp iemand nodig heeft. We maken een plan, waarin we toewerken naar een passende vervolgplek.

Vrouwenopvang

Bent u thuis niet veilig en heeft u direct een veilig adres nodig? Kwintes biedt in Amersfoort en Gouda tijdelijke crisisopvang aan vrouwen en hun kinderen. Hier kunt u tot rust komen en uw leven weer oppakken. Wanneer u wilt, ondersteunen wij u bij het opvoeden van uw kinderen. Lees in ons magazine meer over vrouwenopvang nieuwe stijl.

Opvang jonge moeders

Ben jij jong moeder geworden en krijg je het leven met werken, wonen en opvoeding niet goed op de rails? Tijdelijke hulp kan fijn zijn. Kwintes biedt voor een periode van negen tot twaalf maanden woonruimte en begeleiding aan moeders tussen 16 en 23 jaar. Samen met een gezinscoach maak je een plan om straks zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Je krijgt hulp bij geldzaken, praktische vaardigheden, dagbesteding, sociale contacten en wonen. Daarnaast ontvang je hulp bij opvoeden en neem je deel aan een cursus voor jonge moeders bij Youké (Jeugd en Opvoedhulp). Hier leer je hoe je met je kind communiceert, hoe de groei en ontwikkeling van je kind verloopt en hoe je structuur in je dag aanbrengt.

Dag- en nachtopvang

In Amersfoort biedt Kwintes dag- en nachtopvang aan dak- en thuislozen van zestien jaar of ouder. Onze dagopvang is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 16.00 uur. Van 18.00 tot 09.00 uur kunt u onze nachtopvang terecht.

Noodopvang

In Noordoostpolder (Emmeloord) biedt Kwintes maatschappelijke opvang in de Noodopvang.

Zwerfjongeren

In Gouda, Amersfoort, Almere, en Lelystad begeleidt Kwintes jongeren met psychische of sociale problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze wonen in een groep en worden voorbereid op zelfstandig wonen of terugkeer naar huis. Omdat niemand hetzelfde is, krijgen de jongeren intensieve (24-uurs) begeleiding op maat.

Bekijk hier een persoonlijk verhaal van Richard uit Almere, uit Magazine #6 van Kwintes.

In Almere en Lelystad runnen vrijwilligers in samenwerking met ex-zwerfjongeren een nachtopvang. In Almere heet de opvang Vovend-J en in Lelystad WAT. De ex-zwerfjongeren hebben de locaties zelf opgezet. De nachtopvang heeft vooralsnog drie bedden voor zwerfjongeren tot 23 jaar. Iedere bewoner deelt de gezamenlijke keuken, badkamer en huiskamer met de medebewoners. Zwerfjongeren verblijven hier maximaal zes tot acht weken.