Spring naar content

Hulpaanbod in Almere

  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Opvang

Almere

In Almere bieden wij verschillende diensten.  Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Almere bieden we beschermd en begeleid wonen aan op verschillende locaties. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet op onderstaande kaart. In Almere is één van de mogelijkheden op onze woonlocaties kortdurend verblijf.

Begeleiding thuis

In Almere bieden we begeleiding aan huis, een voorbeeld hiervan is bemoeizorg. Bemoeizorg is voor mensen vanaf 16 jaar met langdurige, meervoudige problemen die elkaar versterken. De mensen zijn de grip over hun gedrag en/of leven kwijtgeraakt. Het team van specialisten gaat op zoek naar een passende oplossing voor de meervoudige problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken.

Gespecialiseerde begeleiding in Almere hebben wij voor:

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

Opvang voor jongeren

In Almere bieden wij opvang aan dak- en thuisloze jongeren.

Leren & werken

In Almere hebben we verschillende locaties waar wij mensen helpen aan een dagactiviteit. Mensen kunnen deelnemen aan (re)creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten. Of gewoon even binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie of om een krantje te lezen. Op deze locaties kun je ook terecht voor informatie over Kwintes of de geestelijke gezondheidszorg en opvang. De locaties staan hieronder op een rij. Verder kan je uitgebreide info vinden op de website van het LeerWerkNet in Almere waaronder het LeerWerkLab (Schoutstraat Almere).

Choose2improve
Choose2improve begeleidt jongeren naar meer stabiliteit en zelfstandigheid. Het biedt opleidingsmogelijkheden en leidt doelbewust en doelgericht toe naar onderwijs en/of werk. Choose2improve is gevestigd op de locatie de Huiskamer aan de Schoutstraat 41-43 te Almere. Meer weten? Lees hier over Choose2improve.

LeerWerkLab
Bij onze leerwerkbedrijven werken mensen toe naar een (betaalde) baan. Je krijgt professionele begeleiding en leert een vak. Wij bieden banen op het gebied van: druk- en zetwerk, catering, administratie, websites bouwen, tuinonderhoud en fietsreparatie.

Inloop- en servicepunten

Jan Steen, inloopatelier, Haak 36, 1353 AE Almere Haven
Leerwerklab, Schoustraat 41, 13-15 EW Almere