Spring naar content

Hulpaanbod in Bussum

  • Begeleiding
  • Wonen
  • Begeleiding thuis

Bussum

In Bussum bieden wij begeleiding aan volwassenen, jongeren en ouderen met psychische en lichamelijke problemen. Dit doen wij in een woonvorm van Kwintes op diverse locaties.

Begeleiding thuis

Kwintes biedt in Bussum begeleiding aan huis. Voor mensen met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden, die thuis wonen en hulp nodig hebben om (weer) zelfstandig te kunnen functioneren. Dit kan een korte periode zijn of langdurig, net wat je nodig hebt.

De begeleiding is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en participatie, waarbij jouw wens het vertrekpunt is. De begeleider zal samen met jou een plan opstellen en dit bij voorkeur in samenspraak met de familie en/of behandelaar en/of Wmo-consulent in uitvoering brengen.

Begeleiding huiselijk geweld

In Bussum biedt Kwintes ambulante begeleiding aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Doel van de hulpverlening is het vergroten van de veiligheid, het geweld in de (partner) relatie stoppen en werken aan herstel. In gezinnen met kinderen stimuleren we beide ouders actief te zijn in de opvoeding en zorg voor de kinderen.

Trainingshuis

Dit huis is voor jongeren vanaf 16 jaar met psychische en/of psychiatrische problematiek. Hier begeleidt Kwintes deze jongeren naar zelfstandigheid op het gebied van wonen, werken, leren/opleiding, recreëren, gezondheid, zelfzorg, financiën, relaties en zingeving. Lees alle info over het trainingshuis.

Beschermd Wonen

In de voorziening voor beschermd wonen in Bussum bieden wij 24-uurs begeleiding aan 26 cliënten van diverse leeftijden met diverse problematiek. Hieronder lees je alle informatie over deze woonvorm.

Beschermd wonen voor ouderen

De BW+ is een woonvoorziening met begeleiding voor ouderen met sociaal psychiatrische en geriatrische problemen. Lees alles over de werkwijze en criteria voor plaatsing.

Hulp nodig?

Neem contact op of meld je aan.