Hulpaanbod in De Bilt

  • Begeleiding
  • Wonen

De Bilt

In De Bilt bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Bilthoven bieden wij beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen, waaronder volwassenen met autisme. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet.

Begeleiding thuis

In De Bilt bieden wij begeleiding aan huis aan volwassenen, dit doen wij wijkgericht. Hieronder valt ook autisme specifieke begeleiding.

Wijkgericht werken
In deze gemeente werkt Kwintes samen met netwerkpartners ‘’wijkgericht’’.  Samen met Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, Wij3.0 bieden we herstelondersteunende zorg dichtbij de cliënt.
Dat betekent dat wij herstel op alle levensterreinen mogelijk maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de cliënt en naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden.

De begeleiders van Kwintes en haar netwerkpartners richten zich allemaal op herstel. Herstellen doe je in de samenleving. Het doel is dat de cliënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Voordelen van wijkgericht werken:

  • Begeleiding zo kort mogelijk en zo veel als nodig
  • Dichtbij het eigen netwerk
  • Vaker herstel in eigen omgeving
  • Betere ondersteuning om zelf een sociaal netwerk te onderhouden
  • Flexibeler op- en afschalen tussen de ggz en de huisarts