Hulpaanbod in Gouda

  • Behandeling
  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Opvang

Gouda

In Gouda bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Gouda bieden wij beschermd wonen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen wij deze locaties niet.

Begeleiding thuis

In Gouda bieden wij begeleiding aan huis. Dit doen wij o.a. via de vorm ‘Gewoon Thuis’. Dit is intensieve begeleiding gelijkwaardig aan die in een beschermde woonomgeving, maar dan ‘gewoon thuis’. Verder heeft Kwintes in Gouda een kinder- en jeugdteam autisme/ADHD. Dit team begeleidt ambulant en biedt trainingen.

Vrouwenopvang

In Gouda biedt Kwintes maatschappelijke opvang in de vorm van vrouwenopvang. Hiervoor bel je naar 06 15 94 20 83.

Zwerfjongeren

In Gouda hebben wij een opvangvoorziening voor zwerfjongeren: De Goudse Zwerfjongeren Opvang. Dit is een samenwerking tussen vier verschillende organisaties (Eleos, Sozorg, Leger des Heils en Kwintes). Deze opvang is in het leven geroepen voor jongeren (18 t/m 23 jaar) die op straat leven of in een onveilige thuissituatie verkeren. Download hier de informatie folder.

Leren & werken

In Gouda hebben wij verschillende locaties waar mensen een passende invulling aan de dag kunnen geven. Bijvoorbeeld het Bruisnest wat op eigen initiatief wordt gerund door mensen die begeleid worden door Kwintes.

Specialisatie kind en jeugd

Het opvoeden van een kind met een psychische problematiek kan zwaar zijn. Als je daar zelf niet meer goed uitkomt, kan het team Maatwerk Gouda je ondersteunen. Dit kan thuis of in de vorm van trainingen op kantoor. Samen met de ouder en het kind zoeken we naar oplossingen en reiken we handvatten aan, waarmee je als gezin verder kunt.

ADHD en autisme

Onze ondersteuning is vooral gericht op kinderen met ADHD en kinderen met een autistische (of aanverwante) stoornis, in leeftijd variërend van 0 tot 18 jaar. Ook wanneer je als ouder zelf kampt met psychische problemen, kunnen wij ondersteuning bieden bij de opvoeding van je kind(eren).

Kwintes Gouda biedt diverse trainingen aan voor zowel kinderen als ouders/verzorgers. Een selectie uit deze trainingen zijn: weerbaarheidstraining, kooktraining, brugklastraining, oudercursussen etc. Deze trainingen worden vraaggericht aangeboden, waardoor het aanbod afhankelijk is van het aantal aanmeldingen. Daarnaast bieden we eens per maand in het weekend en tijdens de vakanties uitjes aan.

(Jong)volwassenen met autisme

Middels het Locus programma bieden wij behandeling aan jongeren met een psychische kwetsbaarheid, zoals autisme of een persoonlijkheidsstoornis. Wil je weten hoe je kunt omgaan met psychische klachten en beperkingen? Of zou je graag zelfstandig willen wonen en weet je nog niet zo goed hoe? Ons Locus programma richt zich op wat je moet weten en kunnen om zelfstandig te wonen.

In Gouda heeft Kwintes ook ‘SOOS’ voor (jong)volwassenen met Autisme. Wil je er op uit, maar ben je bang dat je niet begrepen wordt? Lijkt het je leuk om met andere (jong)volwassenen met autisme te praten over wat jou bezig houdt? Kom naar de SOOS en ontmoet elkaar! Neem contact op met Corianne Wierenga (06 20 30 17 20) of lees meer op de SOOS website.

Forensische Zorg

Ook in Gouda wordt forensische zorg geboden.

Inloop- servicepunt

Het Bruisnest, Blekerssingel 78, 2806 AD Gouda