Spring naar content

Hulpaanbod in Gouda

  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Opvang
  • Participeren in de maatschappij

Gouda

In Gouda bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Gouda bieden wij beschermd wonen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen wij deze locaties niet.

Begeleiding thuis

In Gouda bieden wij begeleiding aan huis. Dit doen wij o.a. via de vorm ‘Gewoon Thuis‘. Dit is intensieve begeleiding gelijkwaardig aan die in een beschermde woonomgeving, maar dan ‘gewoon thuis’.

Gespecialiseerde begeleiding in Gouda hebben wij voor:

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

Vrouwenopvang

In Gouda biedt Kwintes maatschappelijke opvang in de vorm van vrouwenopvang. Hiervoor bel je naar 06 15 94 20 83.

Leren & werken

In Gouda hebben wij verschillende locaties waar mensen begeleiding krijgen met leren en werken. Bijvoorbeeld het Bruisnest wat op eigen initiatief wordt gerund door mensen die begeleid worden door Kwintes.

Inloop- servicepunt

Het Bruisnest, Blekerssingel 78, 2806 AD Gouda