Spring naar content

Hulpaanbod in Gouda

  • Budgetbeheer
  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Begeleiding thuis
  • Opvang

Gouda

In Gouda bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Gouda bieden wij beschermd wonen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen wij deze locaties niet.

Begeleiding thuis

In Gouda bieden wij begeleiding aan huis. Dit doen wij o.a. via de vorm ‘Gewoon Thuis’. Dit is intensieve begeleiding gelijkwaardig aan die in een beschermde woonomgeving, maar dan ‘gewoon thuis’.

Gespecialiseerde begeleiding in Gouda hebben wij voor:

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

SOOS

In Gouda heeft Kwintes ook ‘SOOS’ voor (jong)volwassenen met Autisme. Wil je er op uit, maar ben je bang dat je niet begrepen wordt? Lijkt het je leuk om met andere (jong)volwassenen met autisme te praten over wat jou bezig houdt? Kom naar de SOOS en ontmoet elkaar! Neem contact op met Corianne Wierenga (06 20 30 17 20) of lees meer op de SOOS website.

Vrouwenopvang

In Gouda biedt Kwintes maatschappelijke opvang in de vorm van vrouwenopvang. Hiervoor bel je naar 06 15 94 20 83.

Zwerfjongeren

In Gouda hebben wij een opvangvoorziening voor zwerfjongeren: De Goudse Zwerfjongeren Opvang. Dit is een samenwerking tussen vier verschillende organisaties (Eleos, Sozorg, Leger des Heils en Kwintes). Deze opvang is in het leven geroepen voor jongeren (18 t/m 23 jaar) die op straat leven of in een onveilige thuissituatie verkeren. Download hier de informatie folder.

Leren & werken

In Gouda hebben wij verschillende locaties waar mensen een passende invulling aan de dag kunnen geven. Bijvoorbeeld het Bruisnest wat op eigen initiatief wordt gerund door mensen die begeleid worden door Kwintes.

Inloop- servicepunt

Het Bruisnest, Blekerssingel 78, 2806 AD Gouda