Spring naar content

Hulpaanbod in Hilversum

  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Opvang

Hilversum

In Hilversum bieden wij diverse soorten opvang en wonen. Daarnaast bieden wij begeleiding aan huis.

Begeleiding aan huis en beschermd wonen

In Hilversum bieden we begeleiding aan huis, begeleid wonen voor volwassenen en begeleid wonen voor (jong) volwassenen met een vorm van autisme. Daarnaast hebben wij locaties voor beschermd wonen. Deze begeleiding omvat ook budgetcoaching en budgetbeheer en er is mogelijkheid tot trajectbegeleiding (begeleiding naar werk).

Scheiden van wonen en zorg
In Hilversum bieden we ‘scheiden van wonen en zorg’. Dit betekent dat het wonen los staat van de begeleiding. Je betaalt zelf de huur voor je woning. Hiervoor heeft Kwintes een gespecialiseerde verhuurafdeling. In je eigen woning ontvang je begeleiding van Kwintes.

Begeleiding huiselijk geweld

In Hilversum biedt Kwintes ambulante begeleiding aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Doel van de hulpverlening is het vergroten van de veiligheid, het geweld in de (partner) relatie stoppen en werken aan herstel. In gezinnen met kinderen stimuleren we beide ouders actief te zijn in de opvoeding en zorg voor de kinderen.

Opvang

In Hilversum kan je terecht in de daklozenopvang De Cocon of de crisisopvang De Vluchtheuvel of de crisisopvang voor jongeren. Lees hieronder meer informatie over deze opvang.

Keerpunt Zuid in Hilversum is een vorm van Skaeve Huse.

PakAan

PakAan biedt laagdrempelige dagbestedingprojecten aan voor dak- en thuislozen binnen de Gooi en Vechtstreek. De projecten hebben als doel het bevorderen van het dag- en nachtritme, het opbouwen van zelfvertrouwen, een bijdrage leveren aan de maatschappij en het vertrouwen in de maatschappij herstellen.