Spring naar content

Hulpaanbod in Utrechtse Heuvelrug

  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen

Utrechtse Heuvelrug

In de Utrechtse Heuvelrug bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In de Utrechtse Heuvelrug bieden wij beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen wij deze locaties niet op onderstaande kaart.

Begeleiding thuis

In de Utrechtse Heuvelrug bieden wij begeleiding aan huis, dit doen wij wijkgericht.

Wijkgericht werken
In deze gemeente werkt Kwintes samen met netwerkpartners ‘’wijkgericht’’.  Samen met Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, Wij3.0 bieden we herstelondersteunende zorg dichtbij de cliënt.
Dat betekent dat wij herstel op alle levensterreinen mogelijk maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de cliënt en naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden.

De begeleiders van Kwintes en haar netwerkpartners richten zich allemaal op herstel. Herstellen doe je in de samenleving. Het doel is dat de cliënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Voordelen van wijkgericht werken:

  • Begeleiding zo kort mogelijk en zo veel als nodig
  • Dichtbij het eigen netwerk
  • Vaker herstel in eigen omgeving
  • Betere ondersteuning om zelf een sociaal netwerk te onderhouden
  • Flexibeler op- en afschalen tussen de ggz en de huisarts

Inloop- en servicepunt

De Inloop Doorn, Sitiolaan 197, 3941 PK Doorn
De Inloop Driebergen, Oranjelaan 73, 3971 HE Driebergen-Rijsenburg