Hulpaanbod in Veenendaal

  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen

Veenendaal

In Veenendaal bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Veenendaal bieden we beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet.

Begeleiding thuis

In Veenendaal bieden we begeleiding aan huis, een voorbeeld hiervan is bemoeizorg. Bemoeizorg is voor mensen vanaf 16 jaar met langdurige, meervoudige problemen die elkaar versterken. De mensen zijn de grip over hun gedrag en/of leven kwijtgeraakt. Het team van specialisten gaat op zoek naar een passende oplossing voor de meervoudige problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

Leren en werken

In Veenendaal ondersteunen wij mensen bij het vinden van een dagactiviteit.