Spring naar content

Hulpaanbod in Veenendaal

  • Budgetbeheer
  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen

Veenendaal

In Veenendaal bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen

In Veenendaal bieden we beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet.

Begeleiding thuis

Woon je zelfstandig thuis, maar kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Met begeleiding aan huis zorgen wij ervoor dat je thuis kunt wonen en hulp krijgt op verschillende gebieden.

Bemoeizorg

In Veenendaal bieden we begeleiding aan huis, een voorbeeld hiervan is bemoeizorg. Bemoeizorg is voor mensen vanaf 16 jaar met langdurige, meervoudige problemen die elkaar versterken. De mensen zijn de grip over hun gedrag en/of leven kwijtgeraakt. Het team van specialisten gaat op zoek naar een passende oplossing voor de meervoudige problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken.

Begeleiding autisme

Heb jij autisme en wil jij je eigen leven opbouwen en regelen? Dan is onze begeleiding iets voor jou. Wij ondersteunen jongeren en volwassenen met autisme naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De begeleiders werken samen met jou aan jouw doelen. Samen bedenken jullie acties waardoor je leert en ontwikkelt. Dat staat allemaal in jouw begeleidingsplan. Ook zijn er wekelijkse voortgangsgesprekken. Als je een actie niet alleen kunt doen, dan doe je dit samen met je begeleider. Ook het versterken van jouw sociale contacten en netwerk vinden wij belangrijk.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

Leren en werken

In Veenendaal ondersteunen wij mensen bij het vinden van een dagactiviteit.