Spring naar content

Hulpaanbod in Woerden

  • Begeleiding
  • Wonen
  • Begeleiding thuis

Woerden

In Woerden bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Beschermd en Begeleid Wonen

In Woerden bieden wij beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren met autisme. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet op onderstaande kaart.

Begeleiding thuis

In Woerden bieden we begeleiding aan huis, dit doen wij wijkgericht.

Wijkgericht werken
In deze gemeente werkt Kwintes samen met netwerkpartners ‘’wijkgericht’’.  Samen met Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, Wij3.0 bieden we herstelondersteunende zorg dichtbij de cliënt.
Dat betekent dat wij herstel op alle levensterreinen mogelijk maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de cliënt en naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden.

De begeleiders van Kwintes en haar netwerkpartners richten zich allemaal op herstel. Herstellen doe je in de samenleving. Het doel is dat de cliënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Voordelen van wijkgericht werken:

  • Begeleiding zo kort mogelijk en zo veel als nodig
  • Dichtbij het eigen netwerk
  • Vaker herstel in eigen omgeving
  • Betere ondersteuning om zelf een sociaal netwerk te onderhouden
  • Flexibeler op- en afschalen tussen de ggz en de huisarts

Gezinscoach

In Woerden bieden wij coaching aan gezinnen. Wanneer een gezin problemen heeft op meerdere gebieden, kan dat veel stress opleveren. Hierdoor is het soms moeilijk om zelf weer de controle te krijgen en een prettige sfeer in huis te hebben en te houden. Bijvoorbeeld wanneer een familielid kampt met psychische problemen, bij moeilijkheden met financiën en/of bij de opvoeding van (een) kind(eren). Een gezinscoach van Kwintes kan dan helpen. De gezinscoaches begeleiden gezinnen thuis. Download hier alle informatie.