Spring naar content

Hulpaanbod in Zeist

  • Budgetbeheer
  • Leren & werken
  • Begeleiding
  • Wonen
  • Begeleiding thuis

Zeist

In Zeist bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Beschermd wonen

In Zeist zijn er meerdere beschermende woonlocaties. Op de verschillende locaties is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig of beschikbaar. Beschermende woonlocaties vermelden wij niet op de site.

Begeleiding thuis

In Zeist bieden wij begeleiding aan cliënten die wonen in hun eigen woning, dit doen wij wijkgericht. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.
Binnen het team in Zeist zijn verschillende begeleiders werkzaam die gespecialiseerd zijn in autisme specifieke begeleiding.

Wijkgericht werken
In deze gemeente werkt Kwintes samen met netwerkpartners ‘’wijkgericht’’.  Samen met Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, Wij3.0 bieden we herstelondersteunende zorg dichtbij de cliënt.
Dat betekent dat wij herstel op alle levensterreinen mogelijk maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de cliënt en naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden.

De begeleiders van Kwintes en haar netwerkpartners richten zich allemaal op herstel. Herstellen doe je in de samenleving. Het doel is dat de cliënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Voordelen van wijkgericht werken:

  • Begeleiding zo kort mogelijk en zo veel als nodig
  • Dichtbij het eigen netwerk
  • Vaker herstel in eigen omgeving
  • Betere ondersteuning om zelf een sociaal netwerk te onderhouden
  • Flexibeler op- en afschalen tussen de ggz en de huisarts

Budgetbeheer

Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen, voor cliënten die individuele begeleiding krijgen en voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij hun financiën. Samen proberen wij weer grip te krijgen op je financiële situatie.

Leren en werken, inloopcentrum

In Zeist hebben wij verschillende locaties waar mensen een passende invulling aan de dag kunnen geven. We hebben bijvoorbeeld een inloopcentrum waarin verschillende cliënteninitiatieven zitten zoals Ontmoetingscentrum Vollenhove waarin ook Accent op Kunst gevestigd is.

Ontmoetingscentrum Vollenhove

Bij Ontmoetingscentrum Vollenhove is iedereen welkom. Naast de maaltijdservice kan men gebruiken maken van de computer of workshops volgen. Ontmoetingscentrum Vollenhove is een van de inlooplocaties van Kwintes, waar bezoekers zelf de organisatie doen.

Laan van Vollenhove 12b, 3706 AA Zeist. 030 696 9675. ocvollenhove@kwintes.nl.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 – 19.00 uur.