Cliëntenmedezeggenschap

De mening van mensen die wij begeleiden speelt een belangrijke rol bij het leveren van goede zorg. Zij kunnen invloed uitoefenen op de zorg die zij krijgen en, voor de bewoners van beschermende woonvormen, op de omgeving waarin zij wonen. Daarom vinden we medezeggenschap belangrijk. Doel van medezeggenschap is om de dienstverlening waar nodig te veranderen en verbeteren.

Op lokaal niveau werken we samen met cliënten aan de kwaliteit van ons werk. Dit kan op verschillende manieren, passend bij de mogelijkheden van de cliënten. Samen met teams wordt afgesproken hoe de medezeggenschap op locatie vorm krijgt.

Op gemeentelijk niveau volgen Cliënten Advies Raden (CAR) de ontwikkelingen op gebiedsniveau. Zij hebben de zorgmanagers als aanspreekpunt.

Sinds de invoering van de WMO-financiering per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beleid, waardoor de medezeggenschap van cliënten zich mede op het beleid van de gemeenten richt. De CAR’s overleggen met, of adviseren aan de gemeenten. Daarbij werken ze samen met de lokale medezeggenschap.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft een stem aan de individuele cliënt. De raad van bestuur is gesprekspartner van de CCR. Adviezen van de CCR aan de Raad van Bestuur zijn mede richting gevend voor het beleid van Kwintes.

Kijk hier voor meer informatie over de opzet van de cliëntenmedezeggenschap en contact.