Vertrouwenspersoon

Iedereen die wij begeleiden kan beroep doen op een vertrouwenspersoon. Ook is dit mogelijk als familielid. Een vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand bij vragen of klachten over de manier waarop iemand wordt begeleid. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via bemiddeling of gesprekken met derden.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Soms is het lastig om dit gesprek zelf te voeren. Dan is het mogelijk bij zo’n gesprek hulp te vragen van familielid, partner of vriend. Het kan ook gaan om vragen of klachten die je liever niet met een bekende wilt bespreken en je zoekt daarom iemand die onafhankelijk is. Iemand die je adviseert en alleen met derden praat als je hier toestemming voor geeft (geheimhoudingsplicht). Je kunt dan terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir, Judith Olden, 06 216 779 74, clientvertrouwenspersoon@kwintes.nl.

Familievertrouwenspersoon

Wanneer u als familie of belangrijke naaste te maken krijgt met iemand die een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek heeft, kan dit zeer belastend zijn. Het kan ook veel vragen oproepen. Vragen over de hulpverlening, maar ook over zaken die u tegenkomt. Het kan zijn dat de hulpverlener uw vragen niet tot tevredenheid beantwoordt. Of u verschilt duidelijk van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek. In dergelijke gevallen kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP).

De FVP geeft advies en bemiddelt tussen u en de hulpverlener. De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met de familievertrouwenspersoon.

Peter Brakel | Kwintes regio Utrecht: via 06-25322605 of mail naar p.brakel@lsfvp.nl.
Janneke Roozeboom| Kwintes regio Flevoland: via 06-29485821 of mail naar j.roozeboom@lsfvp.nl.