SHARE: Supported Housing Accommodations and Residents Europe

In 2019 hebben Kwintes en University College London een internationale uitwisselingsbijeenkomst geïnitieerd om kennisdeling en samenwerking te stimuleren op het terrein van  beschermd wonen, begeleiding en opvang. Met deelnemers uit diverse Europese landen vond een tweedaagse uitwisseling en site visit plaats bij Kwintes, in Amersfoort. Het werd de aftrap van het internationale netwerk SHARE: Supported Housing Accommodations and Residents Europe.

Het netwerk is ontstaan om elkaar te informeren over onderzoeksprojecten en resultaten in het beschermd wonen, begeleiding en opvang. Hiervoor worden er frequent bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast willen we met het netwerk internationale samenwerking aan projecten en publicaties stimuleren. Deelnemers van SHARE trekken verder samen op in congresbezoek, door preconference meetings en symposia rondom beschermd wonen, begeleiding en de opvang te organiseren. Doel is om het onderzoek in de sector te stimuleren en meer bekendheid te geven. Op die manier willen we met SHARE bijdragen aan de kennisbenutting en daarmee onderbouwing, innovatie en kwaliteit in de zorg.

Aftrap SHARE network: Uitwisseling en site visit 2019, Amersfoort